Thú có nội tạng người sắp xuất hiện, nguồn cung mới cho nhân loại?

Thú có nội tạng người sắp xuất hiện, nguồn cung mới cho nhân loại?

Việc cho phép cấy tế bào người vào động vật mở ra tương lai mới cho ngành y học đang khan hiếm nội tạng....