Mở đợt tổng kiểm tra các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Mở đợt tổng kiểm tra các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Cần truyền thông kiến thức, cách giảm hại cho người sử dụng ma túy để từ đó từ bỏ

Cần truyền thông kiến thức, cách giảm hại cho người sử dụng ma túy để từ đó từ bỏ

Nông dân giúp đỡ người sau cai hòa nhập cộng đồng

Nông dân giúp đỡ người sau cai hòa nhập cộng đồng

Sức lan tỏa chưa lớn!

Sức lan tỏa chưa lớn!

Tìm ra cách cai nghiện ma túy vĩnh viễn

Tìm ra cách cai nghiện ma túy vĩnh viễn

Công an xác nhận Huấn 'hoa hồng' đã đi cai nghiện ma túy bắt buộc

Công an xác nhận Huấn 'hoa hồng' đã đi cai nghiện ma túy bắt buộc

'Giang hồ mạng' Huấn 'hoa hồng' bị đưa đi cai nghiện ma túy

'Giang hồ mạng' Huấn 'hoa hồng' bị đưa đi cai nghiện ma túy

Vì sao giang hồ mạng Huấn 'hoa hồng' bị bắt buộc cai nghiện ma túy?

Vì sao giang hồ mạng Huấn 'hoa hồng' bị bắt buộc cai nghiện ma túy?

TP.HCM: Huấn 'hoa hồng' bị đưa đi cai nghiện bắt buộc

TP.HCM: Huấn 'hoa hồng' bị đưa đi cai nghiện bắt buộc

Hướng dẫn xử lý đối với người lang thang nghiện ma túy

Hướng dẫn xử lý đối với người lang thang nghiện ma túy

Cai nghiện ma túy tại cộng đồng - nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Cai nghiện ma túy tại cộng đồng - nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Ngày càng nhiều người sử dụng chất hướng thần

Ngày càng nhiều người sử dụng chất hướng thần

Buộc đi cai

Chung tay tạo việc làm cho người sau cai nghiện

Chung tay tạo việc làm cho người sau cai nghiện

Hải Phòng: Nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng phòng chống ma túy

Hải Phòng: Nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng phòng chống ma túy

Vì mâu thuẫn gia đình, thanh niên vướng vào ma túy và niềm ao ước muộn màng

Vì mâu thuẫn gia đình, thanh niên vướng vào ma túy và niềm ao ước muộn màng

Chuyển đổi mô hình cai nghiện ma túy: Tăng thêm các dịch vụ hỗ trợ

Chuyển đổi mô hình cai nghiện ma túy: Tăng thêm các dịch vụ hỗ trợ

70% người nghiện ma túy tổng hợp thường có biểu hiện loạn thần

70% người nghiện ma túy tổng hợp thường có biểu hiện loạn thần

Cách nào để giúp người nghiện sớm đoạn tuyệt với ma túy?

Cách nào để giúp người nghiện sớm đoạn tuyệt với ma túy?