Chỗ để xe - chuyện không nhỏ trong chung cư

Chỗ để xe - chuyện không nhỏ trong chung cư

Bộ Xây dựng bác đề xuất lập ban quản trị kiểu 'chia tầng'

Bộ Xây dựng bác đề xuất lập ban quản trị kiểu 'chia tầng'

Bộ Xây dựng bác đề xuất 'xé rào' lập ban quản trị chung cư kiểu mới

Bộ Xây dựng bác đề xuất 'xé rào' lập ban quản trị chung cư kiểu mới

Hà Nội: Chuyện lạ trường học 'mọc' trong nhà chung cư

Hà Nội: Chuyện lạ trường học 'mọc' trong nhà chung cư

Một số 'lỗ hổng' trong dự thảo quy chế chung cư

Một số 'lỗ hổng' trong dự thảo quy chế chung cư

Chủ tài khoản quỹ bảo trì chung cư sẽ có từ 3 đến 5 thành viên

Chủ tài khoản quỹ bảo trì chung cư sẽ có từ 3 đến 5 thành viên

Quản lý vận hành nhà chung cư: Gắn trách nhiệm với chính quyền cơ sở

Quản lý vận hành nhà chung cư: Gắn trách nhiệm với chính quyền cơ sở

Đề xuất cho phép lấy ý kiến cư dân chung cư bằng văn bản

Đề xuất cho phép lấy ý kiến cư dân chung cư bằng văn bản

Cuộc chiến dai dẳng ở chung cư: Dự thảo thông tư với loạt điểm mới có 'dập' nổi?

Cuộc chiến dai dẳng ở chung cư: Dự thảo thông tư với loạt điểm mới có 'dập' nổi?

Quản lý nhà chung cư: Phường sẽ 'làm thay' nếu chủ đầu tư chây ì

Quản lý nhà chung cư: Phường sẽ 'làm thay' nếu chủ đầu tư chây ì

Sắp có quy chế mới về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Sắp có quy chế mới về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Quản lý nhà chung cư sắp có quy định mới: Phường 'làm thay' nếu chủ đầu tư chây ì

Quản lý nhà chung cư sắp có quy định mới: Phường 'làm thay' nếu chủ đầu tư chây ì

Quản lý nhà chung cư sắp có quy định mới: Phường 'làm thay' nếu chủ đầu tư chây ì

Quản lý nhà chung cư sắp có quy định mới: Phường 'làm thay' nếu chủ đầu tư chây ì

Dự thảo quy chế quản lý nhà chung cư gỡ vướng nhiều điểm

Dự thảo quy chế quản lý nhà chung cư gỡ vướng nhiều điểm

Sắp có quy chế mới về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Sắp có quy chế mới về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Dân chung cư bị cắt nước vì không đóng phí dịch vụ, Bộ Xây dựng phân giải

Dân chung cư bị cắt nước vì không đóng phí dịch vụ, Bộ Xây dựng phân giải

Chủ đầu tư có nhờn luật khi tranh chấp chung cư?

Chủ đầu tư có nhờn luật khi tranh chấp chung cư?

Chung cư tái định cư: Bất cập từ chất lượng đến quản lý

Chung cư tái định cư: Bất cập từ chất lượng đến quản lý

Xây dựng văn hóa ứng xử chung cư tại Hà Nội - Bài cuối: Hình thành văn hóa ứng xử văn minh

Xây dựng văn hóa ứng xử chung cư tại Hà Nội - Bài cuối: Hình thành văn hóa ứng xử văn minh

Văn hóa chung cư Hà Nội - Bài 3: Loay hoay xử lý vi phạm

Văn hóa chung cư Hà Nội - Bài 3: Loay hoay xử lý vi phạm

Khủng hoảng lòng tin, dân chung cư bầu ban kiểm soát

Khủng hoảng lòng tin, dân chung cư bầu ban kiểm soát

Đỏ quạch băng rôn nhà chung cư phản đối chủ đầu tư

Đỏ quạch băng rôn nhà chung cư phản đối chủ đầu tư

Mâu thuẫn gay gắt trong quản lý chung cư

Mâu thuẫn gay gắt trong quản lý chung cư

Mô hình nào quản lý chung cư hiệu quả?

Mô hình nào quản lý chung cư hiệu quả?