Tại sao Việt Nam sẽ bàn giao gần 400 'con bạc' cho Trung Quốc?

Tại sao Việt Nam sẽ bàn giao gần 400 'con bạc' cho Trung Quốc?

Thông tin cho hay, ngày 30/7, cơ quan Công an vẫn đang tiến hành công tác kiểm tra, lưu giữ nhóm đối tượng...
Dẫn độ 380 người điều hành trang đánh bạc 10.000 tỷ đồng về Trung Quốc

Dẫn độ 380 người điều hành trang đánh bạc 10.000 tỷ đồng về Trung Quốc

Lý do trục xuất gần 400 người Trung Quốc vận hành đường dây đánh bạc quốc tế

Lý do trục xuất gần 400 người Trung Quốc vận hành đường dây đánh bạc quốc tế

Sẽ trục xuất gần 400 người Trung Quốc vận hành đường dây đánh bạc quốc tế

Sẽ trục xuất gần 400 người Trung Quốc vận hành đường dây đánh bạc quốc tế

Sẽ bàn giao 380 người trong đường dây đánh bạc 'khủng' cho công an Trung Quốc

Sẽ bàn giao 380 người trong đường dây đánh bạc 'khủng' cho công an Trung Quốc

Trao trả gần 400 người vận hành trung tâm cờ bạc ở Hải Phòng cho Trung Quốc

Trao trả gần 400 người vận hành trung tâm cờ bạc ở Hải Phòng cho Trung Quốc

Người Trung Quốc đánh bạc ở Hải Phòng: 'Con bạc' được đưa sang bằng đường du lịch

Người Trung Quốc đánh bạc ở Hải Phòng: 'Con bạc' được đưa sang bằng đường du lịch

Hiện trường đường dây đánh bạc 10.000 tỷ tại Hải Phòng

Bắt giữ 380 đối tượng quốc tịch nước ngoài trong đường dây đánh bạc quốc tế

Bắt giữ 380 đối tượng quốc tịch nước ngoài trong đường dây đánh bạc quốc tế

Tiết lộ bất ngờ về thủ đoạn tinh vi của đường dây cờ bạc quy mô 10.000 tỷ do người Trung Quốc cầm đầu

Tiết lộ bất ngờ về thủ đoạn tinh vi của đường dây cờ bạc quy mô 10.000 tỷ do người Trung Quốc cầm đầu

Thủ đoạn của nhóm vận hành ổ cờ bạc ở đất Cảng quy mô 10.000 tỷ

Thủ đoạn của nhóm vận hành ổ cờ bạc ở đất Cảng quy mô 10.000 tỷ

Tạm giữ 380 người Trung Quốc vận hành website cờ bạc quy mô 10.000 tỷ

Tạm giữ 380 người Trung Quốc vận hành website cờ bạc quy mô 10.000 tỷ

Hơn 380 người Trung Quốc tham gia đường dây đánh bạc khủng ở Hải Phòng

Hơn 380 người Trung Quốc tham gia đường dây đánh bạc khủng ở Hải Phòng