Thanh Hóa, 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa, 10 năm xây dựng nông thôn mới

Huyện Thạch Thành phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Huyện Thạch Thành phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội đạt kết quả tích cực

Xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội đạt kết quả tích cực

Nỗ lực cải thiện đời sống nông dân

Nỗ lực cải thiện đời sống nông dân

Nam Định: Về đích xây dựng nông thôn mới

Nam Định: Về đích xây dựng nông thôn mới

Đổi thay tích cực nhờ Chương trình 02 của Thành ủy

Đổi thay tích cực nhờ Chương trình 02 của Thành ủy

Huyện Phúc Thọ có 100% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Phúc Thọ có 100% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nông dân Hà Nội sẽ có thu nhập 50 triệu đồng/năm vào năm 2020

Nông dân Hà Nội sẽ có thu nhập 50 triệu đồng/năm vào năm 2020

2 huyện của TP Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

2 huyện của TP Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

Ðiểm sáng xây dựng nông thôn mới của Hải Dương

Ðiểm sáng xây dựng nông thôn mới của Hải Dương

Huyện Thường Tín: Hướng tới phát triển kinh tế - xã hội toàn diện

Huyện Thường Tín: Hướng tới phát triển kinh tế - xã hội toàn diện

Xã Trường Sơn (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa): Hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Trường Sơn (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa): Hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

Những đổi thay ở vùng sâu Châu Thành

Những đổi thay ở vùng sâu Châu Thành

Xã An Phước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã An Phước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thanh Hà, Hải Dương: Xã Thanh Hồng đạt chuẩn nông thôn mới

Thanh Hà, Hải Dương: Xã Thanh Hồng đạt chuẩn nông thôn mới

Những nốt nhạc vui ở vùng nông thôn mới kiểu mẫu

Những nốt nhạc vui ở vùng nông thôn mới kiểu mẫu

Mãi mãi một niềm tin

Mãi mãi một niềm tin

Đông Sơn nỗ lực xây dựng huyện kiểu mẫu

Đông Sơn nỗ lực xây dựng huyện kiểu mẫu

Nhân dân Lộc Hà đóng góp gần 380 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thoại Sơn ngày mới!

Thoại Sơn ngày mới!

Ứng Hòa cần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng cao

Ứng Hòa cần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng cao

Thu nhập bình quân đầu người huyện Chương Mỹ tăng gấp 3 lần sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thu nhập bình quân đầu người huyện Chương Mỹ tăng gấp 3 lần sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Công nhận 3 huyện thị đạt chuẩn nông thôn mới

Công nhận 3 huyện thị đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng dự lễ trao Bằng công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng dự lễ trao Bằng công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Quảng Xương đón bằng công nhân đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Quảng Xương đón bằng công nhân đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Nông Cống tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Huyện Nông Cống tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thanh Trì hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước 2 năm so với kế hoạch

Thanh Trì hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước 2 năm so với kế hoạch

Huyện Thoại Sơn (An Giang) đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Thoại Sơn (An Giang) đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính Phủ công nhận huyện Thoại Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Thủ tướng Chính Phủ công nhận huyện Thoại Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở xã Hải Long

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở xã Hải Long

Thu nhập bình quân khu vực nông thôn Hà Nội đạt hơn 46 triệu đồng/năm

Thu nhập bình quân khu vực nông thôn Hà Nội đạt hơn 46 triệu đồng/năm

Xã Vĩnh Thành tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Xã Vĩnh Thành tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Đồng Tháp huy động hơn 208 tỷ đồng phát triển các xã biên giới

Đồng Tháp huy động hơn 208 tỷ đồng phát triển các xã biên giới

Nam Giang phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu

Nam Giang phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu

Thọ Xuân cán đích huyện nông thôn mới

Thọ Xuân cán đích huyện nông thôn mới

'Xây dựng nông thôn mới sẽ chênh lệch nếu thiếu chính sách tích cực'

'Xây dựng nông thôn mới sẽ chênh lệch nếu thiếu chính sách tích cực'