Trên 2,3 triệu lao động nông thôn được học nghề nông nghiệp

Trên 2,3 triệu lao động nông thôn được học nghề nông nghiệp

Huyện Ứng Hòa: Hơn 80% lao động nông thôn sau học nghề có việc làm

Huyện Ứng Hòa: Hơn 80% lao động nông thôn sau học nghề có việc làm

Chung sức xây dựng nông thôn mới: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn

Chung sức xây dựng nông thôn mới: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn

Huyện Vĩnh Lộc tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Huyện Vĩnh Lộc tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Đà Nẵng: 90 -100% học sinh, sinh viên học nghề có việc làm

Đà Nẵng: 90 -100% học sinh, sinh viên học nghề có việc làm

Nhiều mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn phát huy hiệu quả

Nhiều mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn phát huy hiệu quả

Bắc Cạn chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Bắc Cạn chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cao Bằng thực hiện ba đột phá chiến lược

Truyền thông đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong kỷ nguyên 4.0

Truyền thông đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong kỷ nguyên 4.0

Vai trò của HTX trong đào tạo nghề

Vai trò của HTX trong đào tạo nghề

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Cần bám sát nhu cầu thực tiễn

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Cần bám sát nhu cầu thực tiễn

Cần bám sát nhu cầu thực tế

Cần bám sát nhu cầu thực tế

Cơ sở đào tạo cần xác định chuẩn 'đầu ra', gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp

Trao 'cần câu' cho lao động nông thôn miền núi

Trao 'cần câu' cho lao động nông thôn miền núi

Bình Dương: Gỡ khó cho đào tạo nghề lao động thất nghiệp

Bình Dương: Gỡ khó cho đào tạo nghề lao động thất nghiệp

Phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 3 triệu lao động nông thôn được đào tạo

Phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 3 triệu lao động nông thôn được đào tạo

Hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân nông thôn

Hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân nông thôn