Học 3 tháng, việc nhiều không xuể ở Tơ Lơ

Học 3 tháng, việc nhiều không xuể ở Tơ Lơ

Không chỉ bản thân thoát nghèo, nhiều học viên ở Đắk Lắk sau khi được dạy nghề đã cùng nhau lập nhóm thợ để...
Bài học sau những vụ 'tiêu đắng'

Bài học sau những vụ 'tiêu đắng'

Huyện Tân Phú: Khảo sát nhu cầu học nghề và nguồn cung ứng lao động với trên 40 ngàn hộ dân

TPHCM: Năm 2020 đào tạo nghề cho hơn 6.000 lao động nông thôn

TPHCM: Năm 2020 đào tạo nghề cho hơn 6.000 lao động nông thôn

Nghề làm nông – Cần những chính sách thiết thực

Nghề làm nông – Cần những chính sách thiết thực

Huyện Mường Lát tháo gỡ khó khăn, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Huyện Mường Lát tháo gỡ khó khăn, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Kết quả tích cực trong dạy nghề và giải quyết việc làm

Kết quả tích cực trong dạy nghề và giải quyết việc làm

Những nghề dễ kiếm việc làm nhất hiện nay

Những nghề dễ kiếm việc làm nhất hiện nay

Hướng đến chất lượng và hiệu quả

Hướng đến chất lượng và hiệu quả

Độc đáo mô hình đào tạo kép

Độc đáo mô hình đào tạo kép

Hiệu quả từ giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm đến giảm nghèo bền vững ở huyện Quan Hóa

Hiệu quả từ giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm đến giảm nghèo bền vững ở huyện Quan Hóa

Đào tạo nghề cho hơn 15.000 người khuyết tật

Đào tạo nghề cho hơn 15.000 người khuyết tật

2.139 lao động được đào tạo nghề

Nghệ An: Giai đoạn 2019 - 2020 phấn đấu hỗ trợ học nghề cho khoảng 25.400 lao động nông thôn

Nghệ An: Giai đoạn 2019 - 2020 phấn đấu hỗ trợ học nghề cho khoảng 25.400 lao động nông thôn

Kết quả lạc quan từ đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Huế

Kết quả lạc quan từ đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Huế

Cà Mau: Hiệu ứng tích cực từ chương trình đạo tạo nghề cho lao động nông nghiệp

Cà Mau: Hiệu ứng tích cực từ chương trình đạo tạo nghề cho lao động nông nghiệp

Lao động trẻ chưa nhận thức học nghề là nhu cầu

Lao động trẻ chưa nhận thức học nghề là nhu cầu

Sau 10 năm, Thái Bình đào tạo nghề cho hơn 73.000 lao động nông thôn

Sau 10 năm, Thái Bình đào tạo nghề cho hơn 73.000 lao động nông thôn

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong kỷ nguyên 4.0

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong kỷ nguyên 4.0

Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh: Địa chỉ tin cậy của đào tạo nghề

Hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Còn nhiều thách thức

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Còn nhiều thách thức

Ngành Lao động Thương binh xã hội Điện Biên: Công tác đào tạo gắn với giải quyết việc làm

Ngành Lao động Thương binh xã hội Điện Biên: Công tác đào tạo gắn với giải quyết việc làm

Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Phúc Thọ

Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Phúc Thọ

Huyện Nông Cống giải quyết việc làm mới cho gần 2.500 lao động

Huyện Nông Cống giải quyết việc làm mới cho gần 2.500 lao động