Không khống chế số phòng dịch vụ tại bệnh viện công

Không khống chế số phòng dịch vụ tại bệnh viện công

Những lo lắng khi bệnh viện tự quyết trong xây dựng bảng giá dịch vụ

Những lo lắng khi bệnh viện tự quyết trong xây dựng bảng giá dịch vụ

Bệnh viện công thoải mái xây phòng dịch vụ giá 4 triệu

Bệnh viện công thoải mái xây phòng dịch vụ giá 4 triệu

So sánh giá giường bệnh dịch vụ 4 triệu đồng/ngày với khách sạn 5 sao là khập khiễng

So sánh giá giường bệnh dịch vụ 4 triệu đồng/ngày với khách sạn 5 sao là khập khiễng

Giá giường bệnh dịch vụ 4 triệu đồng/ngày có hợp lý?

Giá giường bệnh dịch vụ 4 triệu đồng/ngày có hợp lý?

Giường bệnh 4 triệu đồng/ngày sẽ có những dịch vụ gì?

Giường bệnh 4 triệu đồng/ngày sẽ có những dịch vụ gì?

Bộ Y tế sẽ có đề án cho hoạt động cấp cứu ngoại viện

Bộ Y tế sẽ có đề án cho hoạt động cấp cứu ngoại viện

Bệnh nhân hết điệp khúc chờ và chờ

Bệnh nhân hết điệp khúc chờ và chờ

Công tác y tế 6 tháng đầu năm tại Trung tâm y tế Tiên Du

Công tác y tế 6 tháng đầu năm tại Trung tâm y tế Tiên Du

Giá giường dịch vụ có thể 4 triệu/ngày: Chất lượng có tương xứng?

Giá giường dịch vụ có thể 4 triệu/ngày: Chất lượng có tương xứng?

Chấn chỉnh công tác khám, điều trị cấp cứu cho người bệnh

HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG QUỐC TẾ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG QUỐC TẾ

Điều chỉnh các quy định gây khó cho thầy thuốc và người bệnh

Tiến tới không còn hạng bệnh viện, chỉ còn bệnh viện chất lượng

Tiến tới không còn hạng bệnh viện, chỉ còn bệnh viện chất lượng

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Đến bệnh viện nào tôi cũng kiểm tra nhà vệ sinh

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Đến bệnh viện nào tôi cũng kiểm tra nhà vệ sinh