Nắm bắt tư tưởng đoàn viên để ổn định quan hệ lao động

Nắm bắt tư tưởng đoàn viên để ổn định quan hệ lao động

Phát huy hiệu quả vai trò đại diện

Phát huy hiệu quả vai trò đại diện

Hà Nội: Thêm một Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Hà Nội: Thêm một Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ Hương Sơn hỗ trợ 25 triệu đồng giúp đoàn viên đơn thân làm nhà ở

LĐLĐ Hương Sơn hỗ trợ 25 triệu đồng giúp đoàn viên đơn thân làm nhà ở

HÀ NỘI: Hỗ trợ kinh phí sửa nhà cho đoàn viên khó khăn

HÀ NỘI: Hỗ trợ kinh phí sửa nhà cho đoàn viên khó khăn

BÌNH DƯƠNG: Thí điểm mô hình hoạt động Công đoàn theo nhóm doanh nghiệp

BÌNH DƯƠNG: Thí điểm mô hình hoạt động Công đoàn theo nhóm doanh nghiệp

KHÁNH HÒA: Thăm hỏi, động viên đoàn viên huyện đảo Trường Sa

KHÁNH HÒA: Thăm hỏi, động viên đoàn viên huyện đảo Trường Sa

HÀ NỘI: Giúp đoàn viên khó khăn an cư

HÀ NỘI: Giúp đoàn viên khó khăn an cư

LĐLĐ huyện Thường Tín thành lập Công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước

LĐLĐ huyện Thường Tín thành lập Công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước

Chia sẻ khó khăn với đoàn viên trong hoạn nạn

Chia sẻ khó khăn với đoàn viên trong hoạn nạn

LĐLĐ thị xã Sơn Tây bàn giao 2 'Mái ấm Công đoàn'

LĐLĐ thị xã Sơn Tây bàn giao 2 'Mái ấm Công đoàn'

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn

Tôn vinh Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Tôn vinh Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Đà Nẵng: Trao 30 mái ấm công đoàn cho công nhân, người lao động

Đà Nẵng: Trao 30 mái ấm công đoàn cho công nhân, người lao động

Quảng Ngãi: Hơn 9,5 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Quảng Ngãi: Hơn 9,5 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Công đoàn Xây dựng Hà Nội: Trao hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn

Công đoàn Xây dựng Hà Nội: Trao hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn

LĐLĐ huyện Phú Xuyên bàn giao hỗ trợ kinh phí Mái ấm Công đoàn

LĐLĐ huyện Phú Xuyên bàn giao hỗ trợ kinh phí Mái ấm Công đoàn

Giúp đoàn viên khó khăn an cư

Giúp đoàn viên khó khăn an cư

BÌNH DƯƠNG: Hỗ trợ đoàn viên nghèo an cư

BÌNH DƯƠNG: Hỗ trợ đoàn viên nghèo an cư

Ra mắt nghiệp đoàn giúp việc gia đình

Ra mắt nghiệp đoàn giúp việc gia đình

QUẢNG BÌNH: Trao 42 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

QUẢNG BÌNH: Trao 42 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

QUẢNG NAM: Hỗ trợ đoàn viên nghèo an cư

QUẢNG NAM: Hỗ trợ đoàn viên nghèo an cư

LĐLĐ TP Huế khai mạc giải bóng đá đoàn viên, người lao động

LĐLĐ TP Huế khai mạc giải bóng đá đoàn viên, người lao động

HÀ NỘI: Hỗ trợ đoàn viên khó khăn an cư

HÀ NỘI: Hỗ trợ đoàn viên khó khăn an cư

Trao mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Trao mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Quảng Bình: Xây mới, sửa nhà cho đoàn viên khó khăn

Quảng Bình: Xây mới, sửa nhà cho đoàn viên khó khăn

Hà Nội: Giúp đoàn viên an cư

Hà Nội: Giúp đoàn viên an cư

GIA LAI: Nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân khó khăn

GIA LAI: Nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân khó khăn

Giúp đoàn viên nghèo an cư

Giúp đoàn viên nghèo an cư

Quảng Bình: Đầu tư 5,7 tỉ đồng xây nhà trẻ cho con công nhân

Quảng Bình: Đầu tư 5,7 tỉ đồng xây nhà trẻ cho con công nhân