Tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững

Tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững

Chiều 24-7, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các đơn vị tổ chức họp...
Giúp phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo nhờ công nghệ 4.0

Giúp phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo nhờ công nghệ 4.0