Khai mạc Triển lãm Vietnam PFA 2019

Ngày 24/7 tại TP HCM, Triển lãm Quốc tế về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm...
Vietfood & Beverage - Propack 2019: Sân chơi cho doanh nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống Việt

Vietfood & Beverage - Propack 2019: Sân chơi cho doanh nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống Việt