Hà Nội vẫn còn 'rau an toàn' có lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép

Hà Nội vẫn còn 'rau an toàn' có lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép

Đây là một trong những thông tin đáng lưu tâm được đề cập tới trong báo cáo kết quả công tác năm 2019 của...
Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp

Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp

Lấy 16 mẫu cam, 100% không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

Lấy 16 mẫu cam, 100% không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

Máy bay không người lái phun thuốc BVTV

Máy bay không người lái phun thuốc BVTV

Chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh phân bón và thuốc BVTV

Chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh phân bón và thuốc BVTV

Đồng Nai: Xử lý nhiều vụ vi phạm kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đồng Nai: Xử lý nhiều vụ vi phạm kinh doanh vật tư nông nghiệp

Tổng kết chương trình 'Cùng nông dân bảo vệ môi trường'

Tổng kết chương trình 'Cùng nông dân bảo vệ môi trường'

Tăng cường hiệu quả bảo vệ môi trường khu vực nông thôn tại Bình Thuận

Tăng cường hiệu quả bảo vệ môi trường khu vực nông thôn tại Bình Thuận

Mô hình sản xuất rau an toàn theo PGS

Mô hình sản xuất rau an toàn theo PGS

Định hướng cho nông dân sản xuất an toàn

Định hướng cho nông dân sản xuất an toàn

Người trồng tiêu thấp thỏm lo mất mùa

Người trồng tiêu thấp thỏm lo mất mùa

Nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

Nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

Ngày hội xuống giống an toàn và hiệu quả

Ngày hội xuống giống an toàn và hiệu quả

Ngày hội xuống giống- Truyền tải thông điệp sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả

Ngày hội xuống giống- Truyền tải thông điệp sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả

Gần 2 tấn vỏ chai lọ, bao bì thuốc BVTV được thu gom và tiêu hủy an toàn

Gần 2 tấn vỏ chai lọ, bao bì thuốc BVTV được thu gom và tiêu hủy an toàn

Phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng

Phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng