Xu hướng mới trong làm phim về đề tài lịch sử

Xu hướng mới trong làm phim về đề tài lịch sử

Lâu nay, phim về đề tài lịch sử khá khan hiếm bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề kinh phí, phát...
Phim 'Những cánh én đầu tiên' có gì hấp dẫn?

Phim 'Những cánh én đầu tiên' có gì hấp dẫn?