Phối hợp chặt chẽ trong đào tạo các ngành, nghề mang tính đặc thù

Phối hợp chặt chẽ trong đào tạo các ngành, nghề mang tính đặc thù

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du...
Sẽ có Nghị định về đào tạo chuyên sâu trong văn hóa, nghệ thuật

Sẽ có Nghị định về đào tạo chuyên sâu trong văn hóa, nghệ thuật

Lào Cai: Trẻ hóa hội viên văn học - nghệ thuật

Lào Cai: Trẻ hóa hội viên văn học - nghệ thuật

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật: Một số tác phẩm xét chưa đủ thời gian công bố tối thiểu

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật: Một số tác phẩm xét chưa đủ thời gian công bố tối thiểu

Tiên Yên: Hiệu quả hoạt động của 2 chi hội VHNT xã

Tiên Yên: Hiệu quả hoạt động của 2 chi hội VHNT xã

Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ X

Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ X

Văn học nghệ thuật cần nâng tầm, đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn

Văn học nghệ thuật cần nâng tầm, đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn

Xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 10

Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 10

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh

Mong những 'vụ mùa bội thu' của văn nghệ sĩ nước nhà

Mong những 'vụ mùa bội thu' của văn nghệ sĩ nước nhà

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật đã tạo mở không gian sáng tạo, khơi dậy tiềm năng của văn nghệ sĩ

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật đã tạo mở không gian sáng tạo, khơi dậy tiềm năng của văn nghệ sĩ

Thêm nhiều tác phẩm văn học mới

Nghệ thuật kiên cường

Nghệ thuật kiên cường

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực

Mỗi hội viên Hội VHNT phải có tác phẩm mang giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao

Mỗi hội viên Hội VHNT phải có tác phẩm mang giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao

24 cơ sở đào tạo VHNT tham gia Hội thi Tài năng trẻ toàn quốc năm 2020

24 cơ sở đào tạo VHNT tham gia Hội thi Tài năng trẻ toàn quốc năm 2020

'Năm đại hội' của văn học, nghệ thuật Việt Nam

An Giang: Báo chí, văn nghệ sĩ đồng hành với sự phát triển của tỉnh

An Giang: Báo chí, văn nghệ sĩ đồng hành với sự phát triển của tỉnh

501 tác phẩm dự thi Đồng Nai 45 năm hội nhập và phát triển

Động lực thúc đẩy xây dựng nhân cách Bộ đội Cụ Hồ

Động lực thúc đẩy xây dựng nhân cách Bộ đội Cụ Hồ

Giúp người trẻ thấy chân dung, khát vọng của mình

Giúp người trẻ thấy chân dung, khát vọng của mình