Chuyện của Xẩm

Chuyện của Xẩm

Hà Nội một ngày nắng tháng Bảy, nhóm Xẩm Hà Thành ra mắt album đầu tay của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa. Không quá...
Gu thưởng thức từ chèo đến xẩm của thị dân Hà thành xưa - nay

Gu thưởng thức từ chèo đến xẩm của thị dân Hà thành xưa - nay