Thu phí phương tiện giao thông vào trung tâm Tp.Đà Nẵng:Còn nhiều bất cập

Thu phí phương tiện giao thông vào trung tâm Tp.Đà Nẵng:Còn nhiều bất cập

Theo đề án đã lập, Đà Nẵng sẽ bắt đầu thực hiện việc thu phí đối với ô tô vào năm 2023 và năm 2030 sẽ thu...
Thu phí phương tiện vào trung tâm Đà Nẵng: Đồng tình ít, phản đối nhiều

Thu phí phương tiện vào trung tâm Đà Nẵng: Đồng tình ít, phản đối nhiều

Hạn chế phương tiện giao thông cá nhân: Cấp bách và phức tạp

Hạn chế phương tiện giao thông cá nhân: Cấp bách và phức tạp

Đà Nẵng: Chuyên gia phản đối Đề án thu phí phương tiện vào trung tâm TP

Đà Nẵng: Chuyên gia phản đối Đề án thu phí phương tiện vào trung tâm TP

Đà Nẵng đòi thu phí ô tô, xe máy vào khu trung tâm

Đà Nẵng đòi thu phí ô tô, xe máy vào khu trung tâm

Đề án thu phí ô tô vào trung tâm TP Đà Nẵng bị phản đối

Đề án thu phí ô tô vào trung tâm TP Đà Nẵng bị phản đối

Nhiều ý kiến phản bác đề án thu phí ô tô vào trung tâm TP Đà Nẵng

Nhiều ý kiến phản bác đề án thu phí ô tô vào trung tâm TP Đà Nẵng

Thu phí xe cơ giới vào nội thành: Mũi tên trúng nhiều đích

Thu phí xe cơ giới vào nội thành: Mũi tên trúng nhiều đích

Đà Nẵng: Phản biện đề án thu phí phương tiện giao thông vào trung tâm TP

Đà Nẵng: Phản biện đề án thu phí phương tiện giao thông vào trung tâm TP

Đà Nẵng tính chuyện thu phí phương tiện vào trung tâm thành phố

Đà Nẵng tính chuyện thu phí phương tiện vào trung tâm thành phố

Cấm xe máy tại nội thành: Thực hiện từng bước theo lộ trình

Cấm xe máy tại nội thành: Thực hiện từng bước theo lộ trình

Bàn đến bao giờ?

Bàn đến bao giờ?

Hà Nội tính toán chuyện thu phí xe cơ giới

Hà Nội tính toán chuyện thu phí xe cơ giới

Hà Nội: Đảm bảo khả thi để cấm xe máy và thu phí ô tô

Hà Nội có thể cấm xe máy theo vành đai hoặc theo quận

Hà Nội có thể cấm xe máy theo vành đai hoặc theo quận

Chuyên gia giao thông lên tiếng về hai đề án hạn chế xe máy và thu phí ôtô vào nội đô

Chuyên gia giao thông lên tiếng về hai đề án hạn chế xe máy và thu phí ôtô vào nội đô

Hạn chế xe máy theo giờ và theo ngày trong tuần đối với một số khu vực, tuyến đường

Hạn chế xe máy theo giờ và theo ngày trong tuần đối với một số khu vực, tuyến đường

Việc thu phí vào nội đô phải không gây phiền hà cho người dân

Việc thu phí vào nội đô phải không gây phiền hà cho người dân

Tìm hướng hạn chế xe máy nội đô Hà Nội

Tìm hướng hạn chế xe máy nội đô Hà Nội

Phân vùng hạn chế xe máy ở Hà Nội

Phân vùng hạn chế xe máy ở Hà Nội

Đề xuất thu phí hạn chế xe cơ giới dựa trên các tuyến đường vành đai

Đề xuất thu phí hạn chế xe cơ giới dựa trên các tuyến đường vành đai

Phạm vi thu phí ô tô vào nội đô được xác định theo đường vành đai khép kín

Phạm vi thu phí ô tô vào nội đô được xác định theo đường vành đai khép kín

Hà Nội sẽ cấm xe máy, thu phí ô tô nội đô năm 2030

Hà Nội sẽ cấm xe máy, thu phí ô tô nội đô năm 2030

Hà Nội dự kiến thu phí phương tiện, hạn chế xe máy theo vành đai

Hà Nội dự kiến thu phí phương tiện, hạn chế xe máy theo vành đai

Hạn chế xe cá nhân: Có lộ trình và đảm bảo lợi ích người dân

Hạn chế xe cá nhân: Có lộ trình và đảm bảo lợi ích người dân

Hà Nội lấy ý kiến về phân vùng hạn chế xe máy và thu phí ô tô vào nội đô

Hà Nội lấy ý kiến về phân vùng hạn chế xe máy và thu phí ô tô vào nội đô

Hà Nội phân vùng xe máy và thu phí ô tô vào nội đô như thế nào?

Hà Nội phân vùng xe máy và thu phí ô tô vào nội đô như thế nào?

Lộ trình Hà Nội hạn chế hoạt động của xe máy của Hà Nội như thế nào?

Lộ trình Hà Nội hạn chế hoạt động của xe máy của Hà Nội như thế nào?

Hà Nội lấy ý kiến phân vùng xe máy và thu phí ô tô vào nội đô

Hà Nội lấy ý kiến phân vùng xe máy và thu phí ô tô vào nội đô

Thêm 5 huyện Hà Nội nằm trong vùng dừng xe máy

Thêm 5 huyện Hà Nội nằm trong vùng dừng xe máy