Phải hành động rốt ráo

Phải hành động rốt ráo

Trước hiện trạng thiếu hụt lao động chất lượng cao của thị trường lao động trong nước, Tổng cục trưởng Giáo...
Việt Nam và Đức sẽ đẩy mạnh hợp tác lao động

Việt Nam và Đức sẽ đẩy mạnh hợp tác lao động

Để trường nghề hấp dẫn học sinh

Để trường nghề hấp dẫn học sinh

Bám sát nhu cầu của thị trường lao động

Bám sát nhu cầu của thị trường lao động

Hợp tác đào tạo nghề: Cơ hội cho nguồn nhân lực chất lượng cao

Hợp tác đào tạo nghề: Cơ hội cho nguồn nhân lực chất lượng cao

Sinh viên học nghề chuyển giao từ Úc có tương lai rộng mở

Sinh viên học nghề chuyển giao từ Úc có tương lai rộng mở

NHÂN RỘNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRỌNG ĐIỂM QUỐC TẾ

NHÂN RỘNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRỌNG ĐIỂM QUỐC TẾ

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp cần bước chuyển về 'chất'

Giáo dục nghề nghiệp cần bước chuyển về 'chất'

Tỷ lệ giải quyết việc làm sau đào tạo nghề đạt 90%

Tỷ lệ giải quyết việc làm sau đào tạo nghề đạt 90%

Hà Nội: Kết quả giảm nghèo là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô

Hà Nội: Kết quả giảm nghèo là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Công bố 10 sự kiện nổi bật của giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Công bố 10 sự kiện nổi bật của giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Giải pháp nào để 'đón đầu' nhu cầu nguồn nhân lực?

Giải pháp nào để 'đón đầu' nhu cầu nguồn nhân lực?

Phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về giáo dục nghề nghiệp

Phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về giáo dục nghề nghiệp

Công khai, minh bạch thông tin chống 'văn bằng giả'

Công khai, minh bạch thông tin chống 'văn bằng giả'

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Trường đại học hạn chế dần đào tạo cao đẳng

Trường đại học hạn chế dần đào tạo cao đẳng

Cấm trường đại học đào tạo cao đẳng là phạm luật?

Cấm trường đại học đào tạo cao đẳng là phạm luật?

Năm 2020: Hà Nội phấn đấu 70 - 75% lao động qua đào tạo

Năm 2020: Hà Nội phấn đấu 70 - 75% lao động qua đào tạo

Bài toán nào cho giáo dục nghề nghiệp?

Bài toán nào cho giáo dục nghề nghiệp?

Khởi động Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - Đan Mạch

Khởi động Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - Đan Mạch

Việt Nam học được gì từ hệ thống đào tạo nghề kép của CHLB Đức?

Việt Nam học được gì từ hệ thống đào tạo nghề kép của CHLB Đức?

Khó đạt mục tiêu 30% học nghề

Khó đạt mục tiêu 30% học nghề

Chuẩn hóa hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Chuẩn hóa hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với lao động khu vực miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với lao động khu vực miền núi

Số lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp còn ít

Số lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp còn ít

Nâng cao chất lượng dạy nghề, đảm bảo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội

Nâng cao chất lượng dạy nghề, đảm bảo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội

Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo: Gắn trách nhiệm của doanh nghiệp

Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo: Gắn trách nhiệm của doanh nghiệp

Kỳ thi tay nghề TP Hà Nội năm 2019: Sân chơi đỉnh cao

Kỳ thi tay nghề TP Hà Nội năm 2019: Sân chơi đỉnh cao

Hà Nội: Trên 360 thí sinh thi trình diễn kỹ năng nghề đỉnh cao

Hà Nội: Trên 360 thí sinh thi trình diễn kỹ năng nghề đỉnh cao

GẦN 3000 HỌC SINH THAM DỰ NGÀY HỘI TUYỂN SINH GDNN

GẦN 3000 HỌC SINH THAM DỰ NGÀY HỘI TUYỂN SINH GDNN

Nhiều điểm mới ở kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020

Nhiều điểm mới ở kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020

Tăng cường gắn kết doanh nghiệp với đào tạo nghề

Tăng cường gắn kết doanh nghiệp với đào tạo nghề

Chính sách tài chính cho giáo dục nghề nghiệp: Đảm bảo công bằng về kinh phí

Chính sách tài chính cho giáo dục nghề nghiệp: Đảm bảo công bằng về kinh phí