Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam: Trên 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm

Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam: Trên 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm

TĂNG CƯỜNG , GẮN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

TĂNG CƯỜNG , GẮN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT DOANH NGHIỆP VỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT DOANH NGHIỆP VỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Gần 65% lao động nông thôn học nghề phi nông nghiệp

Gần 65% lao động nông thôn học nghề phi nông nghiệp

Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc

Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc

Gắn kết doanh nghiệp và trường nghề

Gắn kết doanh nghiệp và trường nghề

GẦN 1000 HỌC SINH, SINH VIÊN THAM GIA HỘI DIỄN VĂN NGHỆ GDNN

GẦN 1000 HỌC SINH, SINH VIÊN THAM GIA HỘI DIỄN VĂN NGHỆ GDNN

Gần 1.000 thí sinh tham gia Hội diễn văn nghệ các cơ sở GDNN toàn quốc tại Hà Tĩnh

Gần 1.000 thí sinh tham gia Hội diễn văn nghệ các cơ sở GDNN toàn quốc tại Hà Tĩnh

Đức muốn hợp tác toàn diện về lao động với Việt Nam

Đức muốn hợp tác toàn diện về lao động với Việt Nam

Xu hướng học nghề tăng nhanh ở giới trẻ

Xu hướng học nghề tăng nhanh ở giới trẻ

Trường nghề hợp tác với doanh nghiệp: 100% học sinh, sinh viên có việc làm

Trường nghề hợp tác với doanh nghiệp: 100% học sinh, sinh viên có việc làm

Đức sẽ tiếp nhận lao động nước ngoài từ tháng 3-2020

Đức sẽ tiếp nhận lao động nước ngoài từ tháng 3-2020

Thúc đẩy hợp tác đào tạo nghề giữa Việt Nam và Đức

Thúc đẩy hợp tác đào tạo nghề giữa Việt Nam và Đức

Phát triển giáo dục nghề nghiệp: Bất cập trong chính sách

Phát triển giáo dục nghề nghiệp: Bất cập trong chính sách

Việt Nam học tập mô hình giáo dục nghề nghiệp của Đức

Việt Nam học tập mô hình giáo dục nghề nghiệp của Đức

Rối rắm giải thể, sáp nhập trường nghề

Rối rắm giải thể, sáp nhập trường nghề

Èo uột tuyển sinh trường nghề

Èo uột tuyển sinh trường nghề

Thúc đẩy doanh nghiệp hợp tác đào tạo nghề

Thúc đẩy doanh nghiệp hợp tác đào tạo nghề

Nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp đến 2030

Nhu cầu nhân lực qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp đến 2030

Xu hướng học nghề tăng nhanh và những kỹ năng cốt lõi

Xu hướng học nghề tăng nhanh và những kỹ năng cốt lõi

Câu chuyện giáo dục: Cải thiện giáo dục dạy nghề

Câu chuyện giáo dục: Cải thiện giáo dục dạy nghề

Hội thảo Giáo dục 2019: đề xuất các giải pháp Phát triển Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Hội thảo Giáo dục 2019: đề xuất các giải pháp Phát triển Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập

Đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập

Giáo dục nghề nghiệp cần được đầu tư chuẩn mực như giáo dục đại học

Giáo dục nghề nghiệp cần được đầu tư chuẩn mực như giáo dục đại học

'3 mũi đột phá phát triển đất nước'

'3 mũi đột phá phát triển đất nước'

VEC 2019: Đổi mới giáo dục nghề nghiệp đáp ứng hội nhập quốc tế

VEC 2019: Đổi mới giáo dục nghề nghiệp đáp ứng hội nhập quốc tế

'Thầy không giỏi nghề, sao đào tạo được học viên?'

'Thầy không giỏi nghề, sao đào tạo được học viên?'

Giáo dục nghề nghiệp cần đáp ứng yêu cầu của thời đại

Giáo dục nghề nghiệp cần đáp ứng yêu cầu của thời đại

Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Giáo dục nghề nghiệp: Cần những đổi mới mạnh mẽ

Giáo dục nghề nghiệp: Cần những đổi mới mạnh mẽ

Đào tạo nghề chật vật với nhiều yếu kém, khó khăn

Đào tạo nghề chật vật với nhiều yếu kém, khó khăn

Tạo tiếng nói chung, nhìn nhận đúng về giáo dục nghề nghiệp

Tạo tiếng nói chung, nhìn nhận đúng về giáo dục nghề nghiệp

Tuyển sinh 'chui' hệ cao đẳng

Tuyển sinh 'chui' hệ cao đẳng

Khâu yếu của giáo dục nghề nghiệp

Khâu yếu của giáo dục nghề nghiệp

Đà Nẵng: Thúc đẩy liên kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Đà Nẵng: Thúc đẩy liên kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

'Đưa' luật Lao động đến với từng cán bộ, công nhân viên Công ty Nhôm Đắk Nông

'Đưa' luật Lao động đến với từng cán bộ, công nhân viên Công ty Nhôm Đắk Nông

Chậm tự chủ sẽ tụt hậu

Chậm tự chủ sẽ tụt hậu

Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ Giáo dục nghề nghiệp

Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ Giáo dục nghề nghiệp

Đức tăng cường chuyển giao đào tạo nghề cho Việt Nam

Đức tăng cường chuyển giao đào tạo nghề cho Việt Nam

Đào tạo ngành nghề mới: Cơ hội và thách thức

Đào tạo ngành nghề mới: Cơ hội và thách thức

Phân luồng học sinh có tín hiệu đáng mừng, tại sao trường nghề vẫn khó tuyển sinh?

Phân luồng học sinh có tín hiệu đáng mừng, tại sao trường nghề vẫn khó tuyển sinh?

Sắp xếp lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Hạn chế mở rộng trường công

Sắp xếp lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Hạn chế mở rộng trường công

Giảm tối đa cơ sở đào tạo nghề và nâng quy mô tuyển sinh lên 6,3 triệu người

Giảm tối đa cơ sở đào tạo nghề và nâng quy mô tuyển sinh lên 6,3 triệu người

Quy hoạch lại mạng lưới trường nghề: Khuyến khích phát triển trường tư

Quy hoạch lại mạng lưới trường nghề: Khuyến khích phát triển trường tư

Chuyển xếp lương, chức danh viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp

Chuyển xếp lương, chức danh viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp

Người học ngày càng quan tâm tới đầu ra

Người học ngày càng quan tâm tới đầu ra

85% học sinh của trường nghề ra trường có việc làm

85% học sinh của trường nghề ra trường có việc làm

Chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp cho viên chức giáo dục nghề nghiệp

Đoàn Việt Nam xuất quân tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45

Xu hướng việc làm mới từ tác động của FTA

Xu hướng việc làm mới từ tác động của FTA

Lồng ghép phòng, chống bạo lực học đường vào một số môn học

Lồng ghép phòng, chống bạo lực học đường vào một số môn học

Bến Tre: Thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục công lập

Bến Tre: Thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục công lập

Hợp tác với Hàn Quốc và Nhật Bản về huấn luyện chuyên gia, thí sinh nghề khuôn đúc nhựa

Hợp tác với Hàn Quốc và Nhật Bản về huấn luyện chuyên gia, thí sinh nghề khuôn đúc nhựa

Dự kiến 6 tháng cuối năm giáo dục nghề nghiệp sẽ tuyển hơn 1,1 triệu người

Dự kiến 6 tháng cuối năm giáo dục nghề nghiệp sẽ tuyển hơn 1,1 triệu người

Giải pháp nào cho các trường ĐH khi bị dừng tuyển sinh CĐ trước giờ G?

Giải pháp nào cho các trường ĐH khi bị dừng tuyển sinh CĐ trước giờ G?

Nỗ lực tuyển hơn 2,26 triệu người học nghề trong năm nay

Nỗ lực tuyển hơn 2,26 triệu người học nghề trong năm nay

6 tháng, các trường nghề tuyển sinh 1.081 nghìn người

Hình thành hội đồng kỹ năng trong lĩnh vực nông nghiệp

Hình thành hội đồng kỹ năng trong lĩnh vực nông nghiệp

Hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45

Hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45

Phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS gắn với xóa đói giảm nghèo

Phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS gắn với xóa đói giảm nghèo

Kỹ năng nghề: 'Vũ khí' cạnh tranh quyết định

Kỹ năng nghề: 'Vũ khí' cạnh tranh quyết định

Tới năm 2025: 100% trường nghề triển khai hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Tới năm 2025: 100% trường nghề triển khai hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Triển khai hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp

Triển khai hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp

Kết quả 3 năm thực hiện Dự án 'Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp'

Kết quả 3 năm thực hiện Dự án 'Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp'

Sửa luật để có thêm nhiều người lao động tay nghề tốt

Sửa luật để có thêm nhiều người lao động tay nghề tốt

Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động năm 2019

Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động năm 2019