Chuyện hậu trường ít ai biết

Chuyện hậu trường ít ai biết

Mỹ truy quét người nhập cư bất hợp pháp

Mỹ truy quét người nhập cư bất hợp pháp

Mỹ bắt đầu chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp tại 10 thành phố lớn

Mỹ bắt đầu chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp tại 10 thành phố lớn

Mỹ tiến hành truy quét người nhập cư bất hợp pháp trên quy mô lớn

Mỹ tiến hành truy quét người nhập cư bất hợp pháp trên quy mô lớn

Mỹ truy quét người nhập cư không đủ giấy tờ tùy thân

Mỹ truy quét người nhập cư không đủ giấy tờ tùy thân

Mỹ truy quét người nhập cư trái phép

Mỹ truy quét người nhập cư trái phép

Mỹ bắt đầu chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp

Mỹ bắt đầu chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp

Mỹ bắt đầu chiến dịch truy quét người nhập cư không đủ giấy tờ tùy thân

Mỹ bắt đầu chiến dịch truy quét người nhập cư không đủ giấy tờ tùy thân

Mỹ bắt đầu chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép

Mỹ bắt đầu chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép

Mỹ truy quét đồng loạt người nhập cư bất hợp pháp

Mỹ truy quét đồng loạt người nhập cư bất hợp pháp

Tổng thống Trump mở chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép

Tổng thống Trump mở chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép

Mỹ mở chiến dịch truy quét, trục xuất người di cư bất hợp pháp

Mỹ mở chiến dịch truy quét, trục xuất người di cư bất hợp pháp

Tổng thống Mỹ thông báo thời điểm truy quét người nhập cư bất hợp pháp

Tổng thống Mỹ thông báo thời điểm truy quét người nhập cư bất hợp pháp

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp, đối phó bão Barry

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp, đối phó bão Barry

Mỹ truy bắt người nhập cư trái phép trên toàn quốc

Mỹ truy bắt người nhập cư trái phép trên toàn quốc

Tổng thống Trump: 'Sau ngày 4/7, rất nhiều người sẽ bị đưa ra khỏi Mỹ'

Tổng thống Trump: 'Sau ngày 4/7, rất nhiều người sẽ bị đưa ra khỏi Mỹ'

Tổng thống Mỹ chỉ thị trục xuất 2.000 gia đình nhập cư trái phép

Tổng thống Mỹ chỉ thị trục xuất 2.000 gia đình nhập cư trái phép

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Giám đốc Cơ quan Di trú và Nhập tịch

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Giám đốc Cơ quan Di trú và Nhập tịch