Thanh tra Chính phủ làm việc với lãnh đạo Đà Nẵng về các sai phạm đất đai

Thanh tra Chính phủ làm việc với lãnh đạo Đà Nẵng về các sai phạm đất đai

Tổng thanh tra:Đà Nẵng khẩn trương giải quyết sai phạm đất đai

Tổng thanh tra:Đà Nẵng khẩn trương giải quyết sai phạm đất đai

Tổng Thanh tra làm việc với lãnh đạo Đà Nẵng về thực hiện Kết luận 2852/KL-TTCP

Tổng Thanh tra làm việc với lãnh đạo Đà Nẵng về thực hiện Kết luận 2852/KL-TTCP

Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với Đà Nẵng về tháo gỡ vướng mắc kết luận 2852

Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với Đà Nẵng về tháo gỡ vướng mắc kết luận 2852

Đà Nẵng làm việc với Thanh tra Chính phủ để tháo gỡ kết luận sai phạm đất đai

Đà Nẵng làm việc với Thanh tra Chính phủ để tháo gỡ kết luận sai phạm đất đai

Tổng Thanh tra Chính phủ: Đà Nẵng cần khẩn trương thực hiện nội dung Kết luận thanh tra

Tổng Thanh tra Chính phủ: Đà Nẵng cần khẩn trương thực hiện nội dung Kết luận thanh tra

Thanh tra Chính phủ làm việc với Đà Nẵng, gỡ vướng kết luận 2852

Thanh tra Chính phủ làm việc với Đà Nẵng, gỡ vướng kết luận 2852

Thanh tra Chính phủ làm việc với Đà Nẵng về sai phạm đất đai

Thanh tra Chính phủ làm việc với Đà Nẵng về sai phạm đất đai

Thanh tra Chính phủ làm việc với lãnh đạo TP.Đà Nẵng về sai phạm đất đai

Thanh tra Chính phủ làm việc với lãnh đạo TP.Đà Nẵng về sai phạm đất đai

Thanh tra Chính phủ làm việc với Đà Nẵng về sai phạm đất đai

Thanh tra Chính phủ làm việc với Đà Nẵng về sai phạm đất đai

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nêu lý do khiến kinh tế Đà Nẵng chững lại

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nêu lý do khiến kinh tế Đà Nẵng chững lại

Kinh tế Đà Nẵng sa sút

Kinh tế Đà Nẵng sa sút

Đà Nẵng: 'Vật lộn' với những sai phạm đất đai

Đà Nẵng: 'Vật lộn' với những sai phạm đất đai

Đà Nẵng vất vả sau kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm đất đai

Đà Nẵng vất vả sau kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm đất đai

Chủ tịch Đà Nẵng: 'Đất đai tùm lum đó nhưng không 'cựa quậy' chi được!'

Chủ tịch Đà Nẵng: 'Đất đai tùm lum đó nhưng không 'cựa quậy' chi được!'

Đà Nẵng sớm giải phóng nguồn lực đất đai để phát triển

Đà Nẵng sớm giải phóng nguồn lực đất đai để phát triển

Đà Nẵng muốn có cơ chế riêng để phát triển

Đà Nẵng muốn có cơ chế riêng để phát triển

Thanh tra Chính phủ tiếp tục làm việc với Đà Nẵng về sai phạm đất đai

Thanh tra Chính phủ tiếp tục làm việc với Đà Nẵng về sai phạm đất đai

Chủ tịch Đà Nẵng: 'Cán bộ làm việc gì cũng sợ sai'

Chủ tịch Đà Nẵng: 'Cán bộ làm việc gì cũng sợ sai'

Lãnh đạo Đà Nẵng 3 lần ra Hà Nội giải trình về Sơn Trà

Lãnh đạo Đà Nẵng 3 lần ra Hà Nội giải trình về Sơn Trà