Tiếng đàn bầu Việt Nam ở Bắc Kinh

Tiếng đàn bầu Việt Nam ở Bắc Kinh

Một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Nhận thức chung lãnh đạo Việt - Trung về vấn đề trên biển

Nhận thức chung lãnh đạo Việt - Trung về vấn đề trên biển

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận bình

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận bình

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và nhân đại trung quốc.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc

Một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sự kiện 'ngày văn hóa Việt Nam tại trung quốc'

Thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường thăm chính thức Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường thăm chính thức Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Vương quốc Bhutan sắp thăm Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Vương quốc Bhutan sắp thăm Việt Nam