Hơn 3.600 hộ dân Thủ Thiêm nộp đơn khiếu nại

Hơn 3.600 hộ dân Thủ Thiêm nộp đơn khiếu nại

Người dân Thủ Thiêm đến UBND quận nhiều ngày liền đòi quyền lợi

Người dân Thủ Thiêm đến UBND quận nhiều ngày liền đòi quyền lợi

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Trong tháng 7 giải quyết xong khiếu kiện ở Thủ Thiêm

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Trong tháng 7 giải quyết xong khiếu kiện ở Thủ Thiêm

TP.HCM lại họp kín về kết luận thanh tra ở Thủ Thiêm

TP.HCM lại họp kín về kết luận thanh tra ở Thủ Thiêm

TP.HCM xử nghiêm cán bộ tiếp tay xây dựng không phép

TP.HCM xử nghiêm cán bộ tiếp tay xây dựng không phép

Hoàn chỉnh phương án bồi thường, cho người dân Thủ Thiêm

Hoàn chỉnh phương án bồi thường, cho người dân Thủ Thiêm

TPHCM sẽ bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND

TPHCM sẽ bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND

Khẩn trương hoàn chỉnh phương án bồi thường cho dân Thủ Thiêm

Khẩn trương hoàn chỉnh phương án bồi thường cho dân Thủ Thiêm

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Mỗi ngày làm việc TP.HCM thu 1.500 tỷ vào ngân sách

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Mỗi ngày làm việc TP.HCM thu 1.500 tỷ vào ngân sách

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM: Cử tri mong muốn giải quyết vụ Thủ Thiêm hợp tình, hợp lý

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM: Cử tri mong muốn giải quyết vụ Thủ Thiêm hợp tình, hợp lý

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Lập mới khu công nghiệp cho doanh nghiệp công nghệ cao

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Lập mới khu công nghiệp cho doanh nghiệp công nghệ cao

Bí thư Nhân: Sớm triển khai kết luận thanh tra Thủ Thiêm

Bí thư Nhân: Sớm triển khai kết luận thanh tra Thủ Thiêm

Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân: Các quy hoạch chậm điều chỉnh so với nhu cầu phát triển!

Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân: Các quy hoạch chậm điều chỉnh so với nhu cầu phát triển!

TP.HCM khai mạc 'kỳ họp không giấy'

TP.HCM khai mạc 'kỳ họp không giấy'

Thủ tướng đồng ý TPHCM chuyển 26.000ha đất nông nghiệp sang dịch vụ

Thủ tướng đồng ý TPHCM chuyển 26.000ha đất nông nghiệp sang dịch vụ

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Lập tổ công tác khảo sát khu tái định cư Thủ Thiêm'

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Lập tổ công tác khảo sát khu tái định cư Thủ Thiêm'