Tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam còn thấp

Tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam còn thấp

Tin kinh tế 6AM: Tràn lan nhụy hoa nghệ tây giá rẻ không rõ xuất xứ, Giá vàng vượt ngưỡng 39 triệu đồng/lượng

Tin kinh tế 6AM: Tràn lan nhụy hoa nghệ tây giá rẻ không rõ xuất xứ, Giá vàng vượt ngưỡng 39 triệu đồng/lượng

Dân số Việt Nam gần 100 triệu người, đứng thứ 3 Đông Nam Á, 15 thế giới

Dân số Việt Nam gần 100 triệu người, đứng thứ 3 Đông Nam Á, 15 thế giới

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu người

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu người

Dân số Việt Nam đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam giảm 2 bậc so với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới

Dân số Việt Nam giảm 2 bậc so với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới

Dân số Việt Nam vượt 96,2 triệu người, xếp thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam vượt 96,2 triệu người, xếp thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người

Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người

Quốc gia trước 'ngưỡng' 100 triệu dân

Quốc gia trước 'ngưỡng' 100 triệu dân

Lo dân số chưa giàu đã già

Lo dân số chưa giàu đã già

Năm 2019: Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người

Năm 2019: Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người

Đừng để dân 'chưa giàu đã già' trong thời kỳ dân số vàng

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Phải thoát tình trạng 'chưa giàu đã già' từ giá trị tổng điều tra dân số

Phải thoát tình trạng 'chưa giàu đã già' từ giá trị tổng điều tra dân số

Dân số Việt Nam vượt 96 triệu người

Dân số Việt Nam vượt 96 triệu người

Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số 2019: Việt Nam có 96,2 triệu người, xếp thứ 15 thế giới

Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số 2019: Việt Nam có 96,2 triệu người, xếp thứ 15 thế giới

Thoát bẫy thu nhập trung bình từ giá trị của số liệu thống kê

Dân số Việt Nam đạt hơn 96 triệu người

Dân số Việt Nam đạt hơn 96 triệu người

Việt Nam có hơn 96,2 triệu người, đông thứ 15 thế giới

Việt Nam có hơn 96,2 triệu người, đông thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đạt hơn 96 triệu dân, đông thứ 3 Đông Nam Á, đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đạt hơn 96 triệu dân, đông thứ 3 Đông Nam Á, đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam hiện là hơn 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam hiện là hơn 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đông thứ 15 trên thế giới

Dân số Việt Nam đông thứ 15 trên thế giới

Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Việt Nam có hơn 96 triệu dân, xếp 15 thế giới

Việt Nam có hơn 96 triệu dân, xếp 15 thế giới

Dân số Việt Nam đứng thứ 15 thế giới với hơn 96,2 triệu người

Dân số Việt Nam đứng thứ 15 thế giới với hơn 96,2 triệu người

Cả nước còn 4.800 hộ dân không có nhà ở

Cả nước còn 4.800 hộ dân không có nhà ở

Dân số Việt Nam đông thứ 15 trên thế giới

Dân số Việt Nam đông thứ 15 trên thế giới

Dân số Việt Nam vượt 96 triệu người, đông dân thứ 15 trên thế giới

Dân số Việt Nam vượt 96 triệu người, đông dân thứ 15 trên thế giới

Dân số Việt Nam đạt hơn 96,2 triệu người

Dân số Việt Nam đạt hơn 96,2 triệu người

Việt Nam đang có hơn 96 triệu dân, xếp thứ 15 thế giới

Việt Nam đang có hơn 96 triệu dân, xếp thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu, đông thứ 3 Đông Nam Á, thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu, đông thứ 3 Đông Nam Á, thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người, đông thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người, đông thứ 15 thế giới

Tổng điều tra dân số 2019: Việt Nam có hơn 96,2 triệu dân

Tổng điều tra dân số 2019: Việt Nam có hơn 96,2 triệu dân

Tổng điều tra dân số 2019: Còn 4.800 hộ dân không có nhà ở

Tổng điều tra dân số 2019: Còn 4.800 hộ dân không có nhà ở

Tổng số dân của Việt Nam trên 96 triệu người

Tổng số dân của Việt Nam trên 96 triệu người

Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới

Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới

Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới

Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới

Tổng số dân của Việt Nam là hơn 96,2 triệu người vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019

Tổng số dân của Việt Nam là hơn 96,2 triệu người vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019

Dân số Việt Nam vượt 96 triệu người, xếp thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam vượt 96 triệu người, xếp thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đạt trên 96,2 triệu người, đông dân thứ 15 trên thế giới

Dân số Việt Nam đạt trên 96,2 triệu người, đông dân thứ 15 trên thế giới

Tổng Điều tra Dân số 2019: Việt Nam đông dân thứ 15 trên thế giới, có hơn 96 triệu người

Tổng Điều tra Dân số 2019: Việt Nam đông dân thứ 15 trên thế giới, có hơn 96 triệu người

Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng, phải tận dụng kẻo chưa giàu đã già

Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng, phải tận dụng kẻo chưa giàu đã già

Tình hình lao động, việc làm cả nước: Tín hiệu khả quan trong 6 tháng đầu năm

Tình hình lao động, việc làm cả nước: Tín hiệu khả quan trong 6 tháng đầu năm

Tổng điều tra dân số, nhà ở: Lợi ích 'sát sườn' với mỗi người dân

Tổng điều tra dân số, nhà ở: Lợi ích 'sát sườn' với mỗi người dân

Già hóa dân số: Bài toán khó