Khen thưởng 10 tập thể có thành tích phòng chống tội phạm ma túy

Khen thưởng 10 tập thể có thành tích phòng chống tội phạm ma túy

Kỷ luật 2 sỹ quan để cấp dưới bắn người

Kỷ luật 2 sỹ quan để cấp dưới bắn người

Vụ thiếu úy biên phòng bắn chết đồng đội: Kỷ luật 2 sĩ quan chỉ huy

Vụ thiếu úy biên phòng bắn chết đồng đội: Kỷ luật 2 sĩ quan chỉ huy

Cách chức Đồn trưởng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Hiệp

Bộ quốc phòng lên tiếng về vụ thiếu úy biên phòng bắn đồng đội tử vong

Bộ quốc phòng lên tiếng về vụ thiếu úy biên phòng bắn đồng đội tử vong

Nguyên nhân vụ thiếu úy biên phòng bắn đồng đội và tai nạn máy bay IAK-52

Nguyên nhân vụ thiếu úy biên phòng bắn đồng đội và tai nạn máy bay IAK-52

Bộ Quốc phòng thông tin thêm vụ thiếu úy trầm cảm xả súng vào đồng đội

Bộ Quốc phòng thông tin thêm vụ thiếu úy trầm cảm xả súng vào đồng đội

Bộ Quốc phòng thông tin vụ thiếu úy biên phòng xả súng vào đồng đội

Bộ Quốc phòng thông tin vụ thiếu úy biên phòng xả súng vào đồng đội

'Quân nhân bắn bị thương 3 người ở Long An có dấu hiệu trầm cảm'

'Quân nhân bắn bị thương 3 người ở Long An có dấu hiệu trầm cảm'

Bộ Quốc phòng: Thiếu úy biên phòng uống rượu trước khi bắn đồng đội tử vong

Bộ Quốc phòng: Thiếu úy biên phòng uống rượu trước khi bắn đồng đội tử vong

Bộ Quốc phòng thông tin kết quả điều tra vụ thiếu úy biên phòng xả súng vào đồng đội

Bộ Quốc phòng thông tin kết quả điều tra vụ thiếu úy biên phòng xả súng vào đồng đội

Tin mới vụ nổ súng ở Đồn Biên phòng Bình Hiệp, Long An

Tin mới vụ nổ súng ở Đồn Biên phòng Bình Hiệp, Long An

Cán bộ biên phòng bắn nhiều người bị thương đã tự sát

Cán bộ biên phòng bắn nhiều người bị thương đã tự sát

Long An: Một cán bộ đồn biên phòng bắn đồng đội trọng thương

Long An: Một cán bộ đồn biên phòng bắn đồng đội trọng thương

Cán bộ biên phòng Long An nổ súng khiến 2 người bị thương

Cán bộ biên phòng Long An nổ súng khiến 2 người bị thương

Thiếu úy bắn 3 đồng đội đã tự sát, phó đồn biên phòng thiệt mạng

Thiếu úy bắn 3 đồng đội đã tự sát, phó đồn biên phòng thiệt mạng