Tự chủ đại học tăng sức cạnh tranh giữa các trường

Tự chủ đại học tăng sức cạnh tranh giữa các trường

Không ngủ quên trong chiến thắng

Không ngủ quên trong chiến thắng

Kiểm định giáo dục Đại học: Vẫn chưa đi cùng chất lượng thực tế?

Kiểm định giáo dục Đại học: Vẫn chưa đi cùng chất lượng thực tế?

Tăng học phí đại học - làm sao để sinh viên và phụ huynh đồng thuận

Tăng học phí đại học - làm sao để sinh viên và phụ huynh đồng thuận

Kiểm định các chương trình đào tạo đại học

Kiểm định các chương trình đào tạo đại học

Tự chủ đại học: Cần quy định chặt chẽ để nhà trường tự chịu trách nhiệm

Tự chủ đại học: Cần quy định chặt chẽ để nhà trường tự chịu trách nhiệm

Giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng đào tạo đại học

Giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng đào tạo đại học

Sinh viên Đại học Mở Hà Nội nói không với rác thải nhựa trong ngày khai giảng

Sinh viên Đại học Mở Hà Nội nói không với rác thải nhựa trong ngày khai giảng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GDĐH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GDĐH

Kinh nghiệm quốc tế về cấp ngân sách theo chất lượng đầu ra cho cơ sở Giáo dục đại học công lập

Kinh nghiệm quốc tế về cấp ngân sách theo chất lượng đầu ra cho cơ sở Giáo dục đại học công lập

Châu Phi: Nỗ lực cải thiện năng lực lãnh đạo các trường đại học

Châu Phi: Nỗ lực cải thiện năng lực lãnh đạo các trường đại học

Nghi ngại giá trị văn bằng

Nghi ngại giá trị văn bằng

Kenya: Cải cách giáo dục đại học gặp nhiều chông gai

Kenya: Cải cách giáo dục đại học gặp nhiều chông gai

Giáo dục ĐH Nga: Rộng cửa cho sinh viên quốc tế, khó cho nhà khoa học nước ngoài

Giáo dục ĐH Nga: Rộng cửa cho sinh viên quốc tế, khó cho nhà khoa học nước ngoài

Văn hóa chất lượng

Văn hóa chất lượng

Trường đại học không thể hữu danh vô thực

Trường đại học không thể hữu danh vô thực

Sai phạm của Trường ĐH Đông Đô: Giải thể nhà trường nếu thấy cần thiết

Sai phạm của Trường ĐH Đông Đô: Giải thể nhà trường nếu thấy cần thiết

Ứng dụng e-learning: Khâu đột phá trong đào tạo giáo viên

Ứng dụng e-learning: Khâu đột phá trong đào tạo giáo viên

Kinh nghiệm quản lý Nhà nước trong giáo dục ĐH Australia

Kinh nghiệm quản lý Nhà nước trong giáo dục ĐH Australia

Xóa bỏ đại học 'hữu danh vô thực'

Đẩy mạnh giao quyền tự chủ đối với các cơ sở giáo dục

Đẩy mạnh giao quyền tự chủ đối với các cơ sở giáo dục

Quản trị đại học: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam

Quản trị đại học: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam

Hội đồng trường, hiệu trưởng: Cần rõ 'vai' để tránh chồng chéo, lạm quyền

Hội đồng trường, hiệu trưởng: Cần rõ 'vai' để tránh chồng chéo, lạm quyền

Tuyển sinh ĐH, CĐ: Không chỉ vì số lượng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ…

Tuyển sinh ĐH, CĐ: Không chỉ vì số lượng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ…

Đổi mới quản trị ĐH: Con đường thực hiện thắng lợi cơ chế tự chủ

Đổi mới quản trị ĐH: Con đường thực hiện thắng lợi cơ chế tự chủ

Trường đại học còn nhiều việc phải làm khi triển khai luật mới

Trường đại học còn nhiều việc phải làm khi triển khai luật mới

Điểm đến của các trường đại học phải là chất lượng đào tạo

Điểm đến của các trường đại học phải là chất lượng đào tạo

Kiểm soát chặt việc các trường đại học tự xác định điểm sàn

Kiểm soát chặt việc các trường đại học tự xác định điểm sàn

Ấn Độ: Tham vọng nâng tầm giáo dục nhờ chính sách mới

Ấn Độ: Tham vọng nâng tầm giáo dục nhờ chính sách mới

Sẽ xử lý đại học xét tuyển đến 80% chỉ tiêu bằng học bạ, khai man giảng viên

Sẽ xử lý đại học xét tuyển đến 80% chỉ tiêu bằng học bạ, khai man giảng viên

Bộ GD&ĐT đang làm rất chặt khâu hậu kiểm

Bộ GD&ĐT đang làm rất chặt khâu hậu kiểm

Trường ĐH phải làm gì để triển khai Luật mới?

Trường ĐH phải làm gì để triển khai Luật mới?

Hội nghị tuyển sinh trực tuyến tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM

Hội nghị tuyển sinh trực tuyến tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM

Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống cơ sở đào tạo

Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống cơ sở đào tạo

Từ tháng 7, không còn phân biệt bằng đại học chính quy và tại chức

Từ tháng 7, không còn phân biệt bằng đại học chính quy và tại chức

Tăng gần 34.000 chỉ tiêu đào tạo: Tiếp tục mất cân đối thị trường lao động ?

Tăng gần 34.000 chỉ tiêu đào tạo: Tiếp tục mất cân đối thị trường lao động ?

Tự chủ tài chính giáo dục đại học và một số vấn đề đặt ra

Tự chủ tài chính giáo dục đại học và một số vấn đề đặt ra