Phát huy tối đa nguồn lực đại học để phòng, chống dịch COVID-19

Phát huy tối đa nguồn lực đại học để phòng, chống dịch COVID-19

Trả lời phỏng vấn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết Bộ đã và đang chỉ đạo, phối hợp với các cơ...
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: Có thể dùng quỹ dự phòng năm 2021 để kết thúc năm học

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: Có thể dùng quỹ dự phòng năm 2021 để kết thúc năm học

Làm gì để huy động nguồn lực tài chính cho giáo dục đại học?

Làm gì để huy động nguồn lực tài chính cho giáo dục đại học?

Việt Nam nhảy vọt trong công bố quốc tế

Việt Nam nhảy vọt trong công bố quốc tế

Tài chính cho giáo dục đại học: Những vấn đề đặt ra

Tài chính cho giáo dục đại học: Những vấn đề đặt ra

Tài chính cho các trường đại học công lập khi thực hiện cơ chế tự chủ

Tài chính cho các trường đại học công lập khi thực hiện cơ chế tự chủ

Giáo dục Việt Nam, mong một năm mới khởi sắc

11 tiêu chuẩn chương trình đào tạo từ xa

11 tiêu chuẩn chương trình đào tạo từ xa

Sẽ khắc phục tình trạng bằng giả

Sẽ khắc phục tình trạng bằng giả

Đại học nghiên cứu VN: Tiêu chuẩn cao, ưu tiên thấp

Tăng tự chủ cho trường đại học

Tăng tự chủ cho trường đại học

Tự chủ đại học phải hạn chế tối đa xáo trộn, đổ vỡ

Tự chủ đại học phải hạn chế tối đa xáo trộn, đổ vỡ

Trường đại học sẽ được 'cởi trói' thế nào?

Trường đại học sẽ được 'cởi trói' thế nào?

Thay đổi giáo dục đại học: Nửa mừng nửa băn khoăn

Thay đổi giáo dục đại học: Nửa mừng nửa băn khoăn

Tín hiệu rất tích cực của GD Đại học Việt Nam

Tín hiệu rất tích cực của GD Đại học Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

Tự chủ đại học: Có nên mở ngành ồ ạt?

Tự chủ đại học: Có nên mở ngành ồ ạt?

Giáo dục Đại học Việt Nam: Khẳng định giá trị hiệu quả, bền vững

Giáo dục Đại học Việt Nam: Khẳng định giá trị hiệu quả, bền vững

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sẽ bất ổn nếu để giáo dục, y tế 'tự chủ' hoàn toàn theo thị trường

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sẽ bất ổn nếu để giáo dục, y tế 'tự chủ' hoàn toàn theo thị trường

Thực trạng tự chủ tài chính đại học công lập và một số đề xuất, kiến nghị

Thực trạng tự chủ tài chính đại học công lập và một số đề xuất, kiến nghị

Quản trị đại học: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam

Quản trị đại học: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam

Đổi mới mô hình hợp tác quốc tế tại các cơ sở giáo dục đại học

Đổi mới mô hình hợp tác quốc tế tại các cơ sở giáo dục đại học

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định đại học: Cần 'phủ' cả chương trình liên kết, đào tạo từ xa

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định đại học: Cần 'phủ' cả chương trình liên kết, đào tạo từ xa

Có một thị trường nhân lực giảng viên đang hình thành

Có một thị trường nhân lực giảng viên đang hình thành

Xây dựng công cụ kiểm định chất lượng các chương trình liên kết trong giáo dục ĐH

Xây dựng công cụ kiểm định chất lượng các chương trình liên kết trong giáo dục ĐH

Không ngủ quên trong chiến thắng

Không ngủ quên trong chiến thắng

Kiểm định giáo dục Đại học: Vẫn chưa đi cùng chất lượng thực tế?

Kiểm định giáo dục Đại học: Vẫn chưa đi cùng chất lượng thực tế?

Tự chủ đại học: Cần quy định chặt chẽ để nhà trường tự chịu trách nhiệm

Tự chủ đại học: Cần quy định chặt chẽ để nhà trường tự chịu trách nhiệm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GDĐH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GDĐH

Kinh nghiệm quốc tế về cấp ngân sách theo chất lượng đầu ra cho cơ sở Giáo dục đại học công lập

Kinh nghiệm quốc tế về cấp ngân sách theo chất lượng đầu ra cho cơ sở Giáo dục đại học công lập

Châu Phi: Nỗ lực cải thiện năng lực lãnh đạo các trường đại học

Châu Phi: Nỗ lực cải thiện năng lực lãnh đạo các trường đại học

Nghi ngại giá trị văn bằng

Nghi ngại giá trị văn bằng

Văn hóa chất lượng

Văn hóa chất lượng

Tự chủ tài chính giáo dục đại học ở các nước trong khu vực và khuyến nghị cho Việt Nam

Tự chủ tài chính giáo dục đại học ở các nước trong khu vực và khuyến nghị cho Việt Nam