Dự án dệt nhuộm bị quay lưng: bài toán nằm ở môi trường

Dự án dệt nhuộm bị quay lưng: bài toán nằm ở môi trường

CPTPP giúp xuất khẩu dệt may Việt Nam vào Canada tăng mạnh

CPTPP giúp xuất khẩu dệt may Việt Nam vào Canada tăng mạnh

Xuất khẩu dệt may sang Nhật: Tạo thương hiệu bằng chất lượng

Xuất khẩu dệt may sang Nhật: Tạo thương hiệu bằng chất lượng

EVFTA 'đánh' vào khâu yếu nào của doanh nghiệp dệt may Việt Nam?

EVFTA 'đánh' vào khâu yếu nào của doanh nghiệp dệt may Việt Nam?

Dệt may Việt Nam rộng cửa vào thị trường Mỹ

Dệt may Việt Nam rộng cửa vào thị trường Mỹ

50% lượng bông vải nhập khẩu vào Việt Nam từ Mỹ

50% lượng bông vải nhập khẩu vào Việt Nam từ Mỹ

Áp dụng kỹ thuật số trong ngành dệt may: Khó do thiếu nhân lực

Áp dụng kỹ thuật số trong ngành dệt may: Khó do thiếu nhân lực

Dệt may với EVFTA: Làm gì khi 'hàng xóm' đã được ưu đãi từ lâu?

Dệt may với EVFTA: Làm gì khi 'hàng xóm' đã được ưu đãi từ lâu?

Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều thách thức cho ngành dệt may

Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều thách thức cho ngành dệt may

Áp dụng công nghệ hiện đại để ngành dệt may phát triển bền vững

Áp dụng công nghệ hiện đại để ngành dệt may phát triển bền vững

Ðẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt may vào thị trường EU

Ðẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt may vào thị trường EU

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội, thách thức cho ngành dệt may

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội, thách thức cho ngành dệt may

Dệt may Việt Nam cần công nghệ hiện đại để bắt kịp xu hướng thế giới

Dệt may Việt Nam cần công nghệ hiện đại để bắt kịp xu hướng thế giới

Dệt may sản xuất hiệu quả hơn nhờ tăng cường ứng dụng công nghệ

Dệt may sản xuất hiệu quả hơn nhờ tăng cường ứng dụng công nghệ

Hàn Quốc hỗ trợ dệt may Việt Nam tiếp cận công nghệ 4.0

Hàn Quốc hỗ trợ dệt may Việt Nam tiếp cận công nghệ 4.0