Bất động sản Sơn Kim đã phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu cho OCB

Bất động sản Sơn Kim đã phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu cho OCB

Sau 2 lần phát hành riêng lẻ diễn ra ngày 17/10/2019, Bất động sản Sơn Kim đã huy động thành công 400 tỷ...
Đầu tư Quang Thuận mua lại 3.000 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành cho SHB

Đầu tư Quang Thuận mua lại 3.000 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành cho SHB

Trung Quốc phát hành trái phiếu bằng euro

Trung Quốc phát hành trái phiếu bằng euro

Vietinbank có thêm 1.000 tỷ đồng bổ sung vào vốn cấp 2

Vietinbank có thêm 1.000 tỷ đồng bổ sung vào vốn cấp 2

Hơn 20 nghìn tỷ đồng 'đổ' vào TPCP trong tháng 10

Hơn 20 nghìn tỷ đồng 'đổ' vào TPCP trong tháng 10

BVBS17093: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

BVBS17093: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

SSI ra mắt sản phẩm đầu tư trái phiếu S-BOND

SSI ra mắt sản phẩm đầu tư trái phiếu S-BOND

Sản phẩm trái phiếu mới S-BOND, cơ hội đa dạng danh mục đầu tư

Sản phẩm trái phiếu mới S-BOND, cơ hội đa dạng danh mục đầu tư

Lãi suất giảm mạnh, TPCP vẫn 'hút' 4.000 tỷ đồng

Lãi suất giảm mạnh, TPCP vẫn 'hút' 4.000 tỷ đồng

Đầu tư Xây dựng Phú Thượng đã phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 11%

Đầu tư Xây dựng Phú Thượng đã phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 11%

VPBank huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế trong khuôn khổ chương trình EMTN 1 tỷ USD

VPBank huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế trong khuôn khổ chương trình EMTN 1 tỷ USD

Trái phiếu bất động sản: Sân chơi nhiều rủi ro?

Trái phiếu bất động sản: Sân chơi nhiều rủi ro?

Thị trường trái phiếu vẫn sôi động

Thị trường trái phiếu vẫn sôi động

Ngân hàng, bất động sản tiếp tục ồ ạt phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng, bất động sản tiếp tục ồ ạt phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ai đã mua 14.131 tỷ đồng trái phiếu của 12 ngân hàng trong tháng 9?

Ai đã mua 14.131 tỷ đồng trái phiếu của 12 ngân hàng trong tháng 9?

Công ty con của tập đoàn Sunshine vừa huy động hơn 200 tỷ đồng trái phiếu

Công ty con của tập đoàn Sunshine vừa huy động hơn 200 tỷ đồng trái phiếu

Tổng nợ của VietinBank vượt 1,12 triệu tỉ đồng, gấp hơn 30 lần vốn điều lệ

Tổng nợ của VietinBank vượt 1,12 triệu tỉ đồng, gấp hơn 30 lần vốn điều lệ

KBC sắp phát hành tiếp 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

KBC sắp phát hành tiếp 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Công ty con của Sunshine Group vừa huy động hơn 200 tỷ đồng trái phiếu

Công ty con của Sunshine Group vừa huy động hơn 200 tỷ đồng trái phiếu

Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ giảm

Công ty của ông Đặng Thành Tâm lại tiếp tục huy động trái phiếu cho các dự án

Công ty của ông Đặng Thành Tâm lại tiếp tục huy động trái phiếu cho các dự án