Nhiều ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi cao

Nhiều ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi cao

Tháng 7, 22 doanh nghiệp phát hành trái phiếu thành công

Tháng 7, 22 doanh nghiệp phát hành trái phiếu thành công

Công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng lại huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng lại huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng vẫn khát huy động vốn

Ngân hàng vẫn khát huy động vốn

Ngân hàng gia tăng 'bật tường vốn' lẫn nhau

Ngân hàng gia tăng 'bật tường vốn' lẫn nhau

Cạnh tranh huy động vốn chưa hết nóng

Cạnh tranh huy động vốn chưa hết nóng

Hơn 678 triệu USD nợ vay của chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II được mua lại

Hơn 678 triệu USD nợ vay của chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II được mua lại

Đã huy động được hơn 139 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Đã huy động được hơn 139 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Hơn 678 triệu USD nợ vay của chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II được mua lại

Hơn 678 triệu USD nợ vay của chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II được mua lại

Huy động thêm 6.320 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX

Huy động thêm 6.320 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX

VPBank huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế trong khuôn khổ chương trình EMTN 1 tỷ USD

Phát Đạt phát hành 225 tỷ đồng trái phiếu

Phát Đạt phát hành 225 tỷ đồng trái phiếu

Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 130 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 130 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

LienVietPostBank phát hành 3.100 tỷ VND trái phiếu kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 7,35%

LienVietPostBank phát hành 3.100 tỷ VND trái phiếu kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 7,35%

LienVietPostBank phát hành 3.100 tỷ VND trái phiếu

LienVietPostBank phát hành 3.100 tỷ VND trái phiếu

Rosneft phát hành trái phiếu: Cầu vượt cung

Rosneft phát hành trái phiếu: Cầu vượt cung

VPBank huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

VPBank huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Kho bạc Nhà nước huy động thêm 6,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động thêm 6,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Đua nhau bán trái phiếu lãi suất cao

Đua nhau bán trái phiếu lãi suất cao

POSCO huy động được 500 triệu USD từ phát hành trái phiếu ESG

POSCO huy động được 500 triệu USD từ phát hành trái phiếu ESG

Tháng 6, khối lượng đặt thầu trái phiếu chính phủ gấp 4,9 lần gọi thầu

Tháng 6, khối lượng đặt thầu trái phiếu chính phủ gấp 4,9 lần gọi thầu

VPBank muốn chào bán hơn 1 tỷ USD trái phiếu ở nước ngoài

VPBank muốn chào bán hơn 1 tỷ USD trái phiếu ở nước ngoài

Kho bạc Nhà nước huy động thành công 2.692 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước huy động thành công 2.692 tỷ đồng

Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ giảm nhẹ

Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ giảm nhẹ