Kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống bưu điện

Kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống bưu điện

Năm 2020: Doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm sẽ bị khởi kiện?

Năm 2020: Doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm sẽ bị khởi kiện?

Nâng mức xếp hạng 'Nộp Bảo Hiểm Xã Hội': Đồng bộ nhiều giải pháp

Nâng mức xếp hạng 'Nộp Bảo Hiểm Xã Hội': Đồng bộ nhiều giải pháp

Người tham gia BHYT sẽ được cấp thẻ điện tử

Có hai số sổ bảo hiểm xã hội, phải làm gì?

Có hai số sổ bảo hiểm xã hội, phải làm gì?

Kiểm tra, giám sát việc chi trả BHXH, trợ cấp thất nghiệp

Kiểm tra, giám sát việc chi trả BHXH, trợ cấp thất nghiệp

Ủy thác thu: Tạo điều kiện thụ hưởng bảo hiểm xã hội cho người dân

Ủy thác thu: Tạo điều kiện thụ hưởng bảo hiểm xã hội cho người dân

Đa dạng hóa các phương thức thu, nộp bảo hiểm xã hội

Đa dạng hóa các phương thức thu, nộp bảo hiểm xã hội

Ủy thác thu đảm bảo tính hiệu quả trong phát triển đối tượng tham gia BHXH

Ủy thác thu đảm bảo tính hiệu quả trong phát triển đối tượng tham gia BHXH

Nâng cao chất lượng của đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nâng cao chất lượng của đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thủ tướng: Cần khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Thủ tướng: Cần khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

Rà soát, công khai các điểm chi trả BHXH, BH thất nghiệp

Rà soát, công khai các điểm chi trả BHXH, BH thất nghiệp

Cần tiếp cận mục tiêu đảm bảo tính hiệu quả trong phát triển đối tượng tham gia BHXH

Cần tiếp cận mục tiêu đảm bảo tính hiệu quả trong phát triển đối tượng tham gia BHXH

Bị rắn cắn, có được hưởng chế độ ốm đau không?

Bị rắn cắn, có được hưởng chế độ ốm đau không?

Bài 2: Phải khẩn cấp ngăn chặn trục lợi quỹ Bảo hiểm y tế

Bài 2: Phải khẩn cấp ngăn chặn trục lợi quỹ Bảo hiểm y tế

Đa dạng hóa phương thức thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế

Đa dạng hóa phương thức thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tăng nhanh nhưng có 'cán đích'?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tăng nhanh nhưng có 'cán đích'?

Điều kiện được cấp thuốc điều trị bệnh viêm gan B

Điều kiện được cấp thuốc điều trị bệnh viêm gan B

Số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 94,4% kế hoạch

Số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 94,4% kế hoạch

Hết tháng 9, tổng thu BHXH đạt 262.097 tỷ đồng

Hết tháng 9, tổng thu BHXH đạt 262.097 tỷ đồng

Kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp

Kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp

Nghệ An đặt mục tiêu nâng tỷ lệ người tham gia BHXH

Nghệ An đặt mục tiêu nâng tỷ lệ người tham gia BHXH

'Treo' 2.900 tỷ đồng chi phí chữa bệnh bảo hiểm y tế

'Treo' 2.900 tỷ đồng chi phí chữa bệnh bảo hiểm y tế

Từ ngày 16-10: Điều chỉnh quy trình về xác nhận sổ BHXH

Từ ngày 16-10: Điều chỉnh quy trình về xác nhận sổ BHXH

BHXH bắt buộc khác với BHXH tự nguyện như thế nào?

BHXH bắt buộc khác với BHXH tự nguyện như thế nào?

Lập tức trả nợ BHXH vì bị thanh kiểm tra

Lập tức trả nợ BHXH vì bị thanh kiểm tra

Tín hiệu vui từ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tín hiệu vui từ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mở rộng độ bao phủ của Bảo hiểm xã hội

Mở rộng độ bao phủ của Bảo hiểm xã hội

Thành lập Bộ phận giám sát - kiểm soát nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thành lập Bộ phận giám sát - kiểm soát nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hà Nội: Hơn 93% đơn vị tham gia BHXH thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử

Hà Nội: Hơn 93% đơn vị tham gia BHXH thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử

Ngành BHXH: 'Ra quân' quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ thu, phát triển đối tượng

Ngành BHXH: 'Ra quân' quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ thu, phát triển đối tượng

Hết năm 2020, mức hưởng BHYT trái tuyến tăng lên bao nhiêu?

Hết năm 2020, mức hưởng BHYT trái tuyến tăng lên bao nhiêu?

Ngành BHXH 'nước rút' 3 tháng cuối năm

Ngành BHXH 'nước rút' 3 tháng cuối năm

Những trường hợp nào được cấp lại sổ BHXH?

Những trường hợp nào được cấp lại sổ BHXH?

Hà Nội đặt mục tiêu 90% người tham gia bảo hiểm xã hội năm 2019

Hà Nội đặt mục tiêu 90% người tham gia bảo hiểm xã hội năm 2019

Nhiều chủ DN bỏ trốn, phá sản để lại khoản nợ bảo hiểm 2.500 tỉ đồng

Nhiều chủ DN bỏ trốn, phá sản để lại khoản nợ bảo hiểm 2.500 tỉ đồng

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

Bổ sung quy định về thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội

Bổ sung quy định về thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội

Đồng bộ các giải pháp đảm bảo quyền lợi người tham gia

Đồng bộ các giải pháp đảm bảo quyền lợi người tham gia

9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa được phê duyệt

9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa được phê duyệt

Hà Nội: 93,6% đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử

Hà Nội: 93,6% đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử

Hơn 100 hồ sơ trốn đóng, trục lợi BHXH, BHYT được chuyển điều tra

Hơn 100 hồ sơ trốn đóng, trục lợi BHXH, BHYT được chuyển điều tra

89,8% người dân tham gia bảo hiểm y tế

89,8% người dân tham gia bảo hiểm y tế

Bổ sung trường hợp thanh toán chi phí trực tiếp với BHXH

Bổ sung trường hợp thanh toán chi phí trực tiếp với BHXH

Làm rõ một số quy định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Làm rõ một số quy định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Nâng cao chất lượng của các đại lý thu BHXH, BHYT

Nâng cao chất lượng của các đại lý thu BHXH, BHYT

Hà Nội sẽ rà soát số người tham gia bảo hiểm xã hội qua dữ liệu thuế

Hà Nội sẽ rà soát số người tham gia bảo hiểm xã hội qua dữ liệu thuế

Nâng cao chất lượng đại lý thu để phát triển đối tượng BHXH tự nguyện

Nâng cao chất lượng đại lý thu để phát triển đối tượng BHXH tự nguyện

ĐA DẠNG HÓA GÓI DỊCH VỤ BẢO HIỂM Y TẾ

ĐA DẠNG HÓA GÓI DỊCH VỤ BẢO HIỂM Y TẾ

Triển khai cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tại Bộ phận một cửa

Triển khai cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tại Bộ phận một cửa

Hơn 97% đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã giao dịch hồ sơ điện tử

Hơn 97% đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã giao dịch hồ sơ điện tử

Bị thanh tra, doanh nghiệp tức tốc nộp hơn 1.461 tỉ đồng

Bị thanh tra, doanh nghiệp tức tốc nộp hơn 1.461 tỉ đồng

Tăng cường đảm bảo quyền lợi người bệnh BHYT

Năm 2020, trên 90% người dân tham gia BHYT

Năm 2020, trên 90% người dân tham gia BHYT

Vẫn còn tình trạng lạm dụng, trục lỡi Quỹ BHYT

Vẫn còn tình trạng lạm dụng, trục lỡi Quỹ BHYT

Xử lý nghiêm các trường hợp gian lận bảo hiểm

Xử lý nghiêm các trường hợp gian lận bảo hiểm

Điểm mặt những 'chiêu trò' trục lợi bảo hiểm xã hội

Điểm mặt những 'chiêu trò' trục lợi bảo hiểm xã hội

BHXH Việt Nam: Đồng bộ các giải pháp nâng mức xếp hạng 'Nộp BHXH'

BHXH Việt Nam: Đồng bộ các giải pháp nâng mức xếp hạng 'Nộp BHXH'

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH

Khẩn trương xây dựng 'Hệ sinh thái 4.0' phục vụ người tham gia BHXH, BHYT

Khẩn trương xây dựng 'Hệ sinh thái 4.0' phục vụ người tham gia BHXH, BHYT

Xác định thời gian tham gia BHYT liên tục đối với học sinh, sinh viên khi ra trường

Xác định thời gian tham gia BHYT liên tục đối với học sinh, sinh viên khi ra trường

Người cắt tử cung vẫn đẻ: Bảo hiểm xã hội 'truy', bệnh viện nói 'nhầm'

Người cắt tử cung vẫn đẻ: Bảo hiểm xã hội 'truy', bệnh viện nói 'nhầm'

Điều kiện thanh toán chi phí theo chế độ ốm đau

Điều kiện thanh toán chi phí theo chế độ ốm đau

Có được đóng bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Có được đóng bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Nâng cao hiệu quả quản lý quỹ bảo hiểm y tế

Nâng cao hiệu quả quản lý quỹ bảo hiểm y tế