HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Sáng 20-7, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Ông Nguyễn Bá Cảnh bị miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh bị miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND Đà Nẵng

Thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Bá Cảnh

Thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Bá Cảnh

Thống nhất để ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Thống nhất để ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng: Thống nhất để ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND thành phố

Đà Nẵng: Thống nhất để ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND thành phố

Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Nguyễn Bá Cảnh chính thức thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh chính thức thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh không còn là đại biểu HĐND Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh không còn là đại biểu HĐND Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Thay đổi về nhân sự HĐND TP Cần Thơ

Thay đổi về nhân sự HĐND TP Cần Thơ

Xem xét cho ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND Đà Nẵng

Xem xét cho ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh đã có đơn xin thôi làm đại biểu HĐND từ lâu

Ông Nguyễn Bá Cảnh đã có đơn xin thôi làm đại biểu HĐND từ lâu

Ông Nguyễn Bá Cảnh xin thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh xin thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh gửi đơn xin thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh gửi đơn xin thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh xin thôi Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh xin thôi Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh xin thôi làm đại biểu HĐND Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh xin thôi làm đại biểu HĐND Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh xin thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh xin thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh

Cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh

Bộ Nội vụ nói gì việc kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh

Bộ Nội vụ nói gì việc kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh

Ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị kỷ luật vì vi phạm đạo đức, lối sống

Ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị kỷ luật vì vi phạm đạo đức, lối sống