75 doanh nghiệp đã được vay vốn trả lương lao động ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ Ngân hàng Chính sách Xã hội

75 doanh nghiệp đã được vay vốn trả lương lao động ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ Ngân hàng Chính sách Xã hội

75 doanh nghiệp (người sử dụng lao động) đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả lương cho...
Xóa đói giảm nghèo từ vốn vay ủy thác tại Sơn La

Xóa đói giảm nghèo từ vốn vay ủy thác tại Sơn La

Giảm nghèo bền vững - Bài cuối: Cuộc đời sang trang từ vốn vay hộ nghèo

Giảm nghèo bền vững - Bài cuối: Cuộc đời sang trang từ vốn vay hộ nghèo

Thanh Hóa: Tín dụng chính sách giúp nhiều hộ dân thoát nghèo

Thanh Hóa: Tín dụng chính sách giúp nhiều hộ dân thoát nghèo

1.195 lao động bị ngừng việc được nhận hỗ trợ từ gói 16.000 tỷ đồng

1.195 lao động bị ngừng việc được nhận hỗ trợ từ gói 16.000 tỷ đồng

1.195 lao động bị ngừng việc được nhận hỗ trợ từ gói 16 nghìn tỷ đồng

1.195 lao động bị ngừng việc được nhận hỗ trợ từ gói 16 nghìn tỷ đồng

Quản lý tốt nguồn tín dụng, hỗ trợ kịp thời đối tượng chính sách ở Hà Tĩnh

Tiếp tục hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Lai Châu: Đồng vốn tín dụng chính sách đạt hiệu quả tốt nhờ phát huy vai trò Ban đại diện HĐQT các cấp

Lai Châu: Đồng vốn tín dụng chính sách đạt hiệu quả tốt nhờ phát huy vai trò Ban đại diện HĐQT các cấp

Tăng cường trợ giúp người nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi

Tăng cường trợ giúp người nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi

TP.HCM: Bổ sung tối thiểu 200 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

TP.HCM: Bổ sung tối thiểu 200 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

TP. HCM: Đẩy mạnh hỗ trợ người nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

TP. HCM: Đẩy mạnh hỗ trợ người nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

TP HCM: Thêm hàng trăm tỷ đồng cho vay để giảm nghèo, khắc phục Covid-19

TP HCM: Thêm hàng trăm tỷ đồng cho vay để giảm nghèo, khắc phục Covid-19

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Nhà ở phòng, tránh lũ: 'Đai an toàn' cho hành trình giảm nghèo bền vững miền Trung

Nhà ở phòng, tránh lũ: 'Đai an toàn' cho hành trình giảm nghèo bền vững miền Trung