TỰ CHỦ TÀI CHÍNH Ở BỆNH VIỆN CÔNG, NHIỀU VƯỚNG MẮC CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

TỰ CHỦ TÀI CHÍNH Ở BỆNH VIỆN CÔNG, NHIỀU VƯỚNG MẮC CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Khuyến khích các bệnh viện công lập thực hiện tự chủ về tài chính là một trong những chủ trương lớn của Bộ...