Ban Bí thư cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với 2 Ủy viên BTV Tỉnh ủy Đồng Nai

Ban Bí thư cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với 2 Ủy viên BTV Tỉnh ủy Đồng Nai

Ông Hồ Văn Năm - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính và đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - Ủy...
Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Khai trừ khỏi Đảng nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án

Khai trừ khỏi Đảng nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án

Quảng Ninh yêu cầu kỷ luật 3 đảng viên vi phạm

Quảng Ninh yêu cầu kỷ luật 3 đảng viên vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu 2 đảng bộ xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu 2 đảng bộ xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Hòa Bình yêu cầu kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm thi

Hòa Bình yêu cầu kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm thi

Ông Nguyễn Văn Hiến bị xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Ông Nguyễn Văn Hiến bị xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Cảnh cáo Trung tá khai lý lịch không trung thực

Cảnh cáo Trung tá khai lý lịch không trung thực

Đề nghị kỷ luật nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

Đề nghị kỷ luật nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 25

Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 25

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị xem xét kỷ luật

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị xem xét kỷ luật

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an và Trưởng ban Nội chính Đồng Nai

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an và Trưởng ban Nội chính Đồng Nai

Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 28