Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 chốt ở mức 5,5%

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 chốt ở mức 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng ở mức bao nhiêu?

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng ở mức bao nhiêu?

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 lên 5.5%

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 lên 5.5%

Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Lương tối thiểu vùng tăng thêm 240.000 đồng vào năm 2020

Lương tối thiểu vùng tăng thêm 240.000 đồng vào năm 2020

Lương tối thiểu vùng 2020: Chốt mức tăng cao nhất 240 nghìn đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng 2020: Chốt mức tăng cao nhất 240 nghìn đồng/tháng

Doanh nghiệp không muốn tăng lương tối thiểu 2020

Doanh nghiệp không muốn tăng lương tối thiểu 2020

Đại diện chủ sử dụng lao động nói gì trước vòng đàm phán lương tối thiểu?

Đại diện chủ sử dụng lao động nói gì trước vòng đàm phán lương tối thiểu?

Họp điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020

Họp điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020

Hôm nay chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020

Hôm nay chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020

Lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng ở mức nào?

Lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng ở mức nào?

Nghiệp đoàn, chủ ngân hàng Đức nhất trí tăng lương cho người lao động

Nghiệp đoàn, chủ ngân hàng Đức nhất trí tăng lương cho người lao động

Tăng lương cơ sở từ hôm nay: Ai được tăng cao nhất?

Tăng lương cơ sở từ hôm nay: Ai được tăng cao nhất?

Lương tối thiểu vùng 2020 được đề xuất tăng bao nhiêu?

Lương tối thiểu vùng 2020 được đề xuất tăng bao nhiêu?

Họp Hội đồng Tiền lương quốc gia: Tăng lương năm 2020 có 'cán đích'?

Họp Hội đồng Tiền lương quốc gia: Tăng lương năm 2020 có 'cán đích'?