Nâng cao năng lực cạnh tranh của DN: Giải pháp cơ bản nhất

Nâng cao năng lực cạnh tranh của DN: Giải pháp cơ bản nhất

Cứ 'liêm chính, kiến tạo' thì không gì là không thể làm được!

Cứ 'liêm chính, kiến tạo' thì không gì là không thể làm được!

Thủ tướng: 'Tập trung hơn vào những tồn tại, hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức'

Thủ tướng: 'Tập trung hơn vào những tồn tại, hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức'

Không bàn lùi

Chính phủ dứt khoát không điều chỉnh bất cứ chỉ tiêu nào

Chính phủ dứt khoát không điều chỉnh bất cứ chỉ tiêu nào

Mục tiêu kinh tế - xã hội 2019: Không được bàn lùi

Mục tiêu kinh tế - xã hội 2019: Không được bàn lùi

Cấp thiết cải cách thể chế

Cấp thiết cải cách thể chế

Không bàn lùi

Không bàn lùi

Quyết sách để đạt mục tiêu tăng trưởng

Quyết sách để đạt mục tiêu tăng trưởng

Không lùi bước trước khó khăn, giữ mục tiêu tăng trưởng

Không lùi bước trước khó khăn, giữ mục tiêu tăng trưởng

Thủ tướng yêu cầu trả lời tất cả kiến nghị của địa phương

Thủ tướng yêu cầu trả lời tất cả kiến nghị của địa phương

Thủ tướng: Kiên định mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, không điều chỉnh bất cứ một chỉ tiêu nào

Thủ tướng: Kiên định mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, không điều chỉnh bất cứ một chỉ tiêu nào

Thủ tướng: Dứt khoát không điều chỉnh bất cứ một chỉ tiêu nào đã giao

Thủ tướng: Dứt khoát không điều chỉnh bất cứ một chỉ tiêu nào đã giao

Thủ tướng: 'Dứt khoát không có chuyện điều chỉnh bất cứ một chỉ tiêu nào'

Thủ tướng: Cần chấn chỉnh ngay tình trạng nói hay, làm dở

Thủ tướng: Cần chấn chỉnh ngay tình trạng nói hay, làm dở

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn

Không bàn lùi, chỉ bàn tiến để thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đề ra

Không bàn lùi, chỉ bàn tiến để thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đề ra

Phát huy tinh thần bứt phá, tìm giải pháp để phát triển toàn diện

Phát huy tinh thần bứt phá, tìm giải pháp để phát triển toàn diện

Thủ tướng phê bình việc cắt giảm điều kiện kinh doanh chưa thực chất

Thủ tướng phê bình việc cắt giảm điều kiện kinh doanh chưa thực chất

Thủ tướng: Chấn chỉnh ngay bộ phận công chức còn nhũng nhiễu, bê trễ

Thủ tướng: Chấn chỉnh ngay bộ phận công chức còn nhũng nhiễu, bê trễ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Còn tình trạng nói hay làm dở'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Còn tình trạng nói hay làm dở'

Thủ tướng: Một bộ phận công chức, viên chức còn nhũng nhiễu, bê trễ công việc

Thủ tướng: Một bộ phận công chức, viên chức còn nhũng nhiễu, bê trễ công việc

Thủ tướng Chính phủ: Vẫn còn tình trạng cán bộ nói hay làm dở, nhũng nhiễu, tiêu cực

Thủ tướng Chính phủ: Vẫn còn tình trạng cán bộ nói hay làm dở, nhũng nhiễu, tiêu cực

Không để tình trạng cán bộ nói hay, làm dở, trách nhiệm thấp

Không để tình trạng cán bộ nói hay, làm dở, trách nhiệm thấp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định

Chính phủ khắc phục những bất cập mà Quốc hội nêu

Chính phủ khắc phục những bất cập mà Quốc hội nêu

Ngành nông nghiệp đang gặp khó khăn

Ngành nông nghiệp đang gặp khó khăn

Thủ tướng: Không tăng giá dịch vụ công dồn dập vào một thời điểm

Thủ tướng: Không tăng giá dịch vụ công dồn dập vào một thời điểm

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5/2019

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5/2019

Thủ tướng: Sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn

Thủ tướng: Sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Doanh nghiệp lớn mạnh thì đất nước hùng cường'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Doanh nghiệp lớn mạnh thì đất nước hùng cường'

Chính phủ họp thường kỳ tháng 01