Học sinh phổ thông tựu trường vào ngày 19-8

Học sinh phổ thông tựu trường vào ngày 19-8

Học sinh ở An Giang sẽ bắt đầu tựu trường từ ngày 19/8

Học sinh ở An Giang sẽ bắt đầu tựu trường từ ngày 19/8

Bến Tre thực hiện thu học phí không dùng tiền mặt

Bến Tre thực hiện thu học phí không dùng tiền mặt

Học sinh ở Sài Gòn tựu trường vào ngày 19/8

Học sinh ở Sài Gòn tựu trường vào ngày 19/8

Cần Thơ có Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố 38 tuổi

Cần Thơ có Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố 38 tuổi

Hà Nội tăng mức thu học phí

Hà Nội tăng mức thu học phí

Ông Võ Thành Thống thôi đại biểu HĐND TP Cần Thơ

Ông Võ Thành Thống thôi đại biểu HĐND TP Cần Thơ

Năm học 2019-2020, Hà Nội tăng học phí ở một số cấp học

Năm học 2019-2020, Hà Nội tăng học phí ở một số cấp học

Hà Nội: Tăng 40% học phí các cấp học trung học phổ thông

Hà Nội: Tăng 40% học phí các cấp học trung học phổ thông

2 trường mầm non ngoài công lập được hưởng Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non

2 trường mầm non ngoài công lập được hưởng Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non

Hà Nội tăng học phí tối đa 40%

Hà Nội tăng học phí tối đa 40%

Hà Nội quyết tăng học phí cao nhất 40%, yêu cầu không được lạm thu

Hà Nội quyết tăng học phí cao nhất 40%, yêu cầu không được lạm thu

Hà Nội tăng học phí đối với cấp học THPT và mầm non

Hà Nội tăng học phí đối với cấp học THPT và mầm non

Hà Nội: 100% đại biểu tán thành tăng học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2019-2020

Hà Nội: 100% đại biểu tán thành tăng học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2019-2020

Hà Nội thông qua mức tăng học phí tối đa 40% trong năm học 2019-2020

Hà Nội thông qua mức tăng học phí tối đa 40% trong năm học 2019-2020

Hà Nội tăng học phí 40% đối khu vực thành thị

Hà Nội tăng học phí 40% đối khu vực thành thị

Hà Nội tăng học phí mầm non, trung học phổ thông

Hà Nội tăng học phí mầm non, trung học phổ thông

Hà Nội: Tăng mức thu học phí năm học 2019-2020

Hà Nội: Tăng mức thu học phí năm học 2019-2020

Hà Nội thông qua mức tăng học phí năm học 2019-2020

Hà Nội thông qua mức tăng học phí năm học 2019-2020

Hà Nội: Phê duyệt mức tăng học phí tối đa lên tới 40%

Hà Nội: Phê duyệt mức tăng học phí tối đa lên tới 40%

Hà Nội: Đề xuất tăng học phí đối với mầm non, trung học phổ thông

Hà Nội: Đề xuất tăng học phí đối với mầm non, trung học phổ thông

Hà Nội đề xuất tăng học phí

Hậu Giang: Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020

Hậu Giang: Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020

Đến năm 2021, Hải Phòng sẽ miễn học phí cho học sinh ở các bậc học

Đến năm 2021, Hải Phòng sẽ miễn học phí cho học sinh ở các bậc học

Các trường mầm non ở Sài Gòn giữ trẻ hè từ ngày 17/6

Các trường mầm non ở Sài Gòn giữ trẻ hè từ ngày 17/6