Giám đốc Sở Tài chính được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Giám đốc Sở Tài chính được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Giám đốc Sở Tài chính được bầu làm tân Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh

Giám đốc Sở Tài chính được bầu làm tân Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh

Bà Phan Thị Thắng đắc cử Phó chủ tịch HĐND TP.HCM

Bà Phan Thị Thắng đắc cử Phó chủ tịch HĐND TP.HCM

TP Hồ Chí Minh lần đầu tiên họp HĐND không sử dụng văn bản giấy

TP Hồ Chí Minh lần đầu tiên họp HĐND không sử dụng văn bản giấy

HĐND TPHCM bầu bổ sung Thường trực HĐND TP

HĐND TPHCM bầu bổ sung Thường trực HĐND TP

Hội đồng Nhân dân TP.HCM họp bất thường bàn những vấn đề gì?

Hội đồng Nhân dân TP.HCM họp bất thường bàn những vấn đề gì?

TPHCM sắp bầu thêm một Phó Chủ tịch HĐND

TPHCM sắp bầu thêm một Phó Chủ tịch HĐND

Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND

Quảng Ninh có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND

Quảng Ninh họp bất thường bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND

Quảng Ninh họp bất thường bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND

Bàn giao nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Bàn giao nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Cựu Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nói gì về kết luận thanh tra Thủ Thiêm?

Cựu Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nói gì về kết luận thanh tra Thủ Thiêm?

Chân dung tân Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ

Bà Nguyễn Thị Lệ được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Lệ được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh

Giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ làm Chủ tịch HĐND TPHCM

Giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ làm Chủ tịch HĐND TPHCM

HĐND TPHCM họp bất thường bầu các lãnh đạo chủ chốt

HĐND TPHCM họp bất thường bầu các lãnh đạo chủ chốt