Sẽ hạn chế việc quay clip, chụp ảnh giám sát CGST làm nhiệm vụ?

Sẽ hạn chế việc quay clip, chụp ảnh giám sát CGST làm nhiệm vụ?

Ghi âm, ghi hình CSGT: Cho nhưng cần hạn chế

Ghi âm, ghi hình CSGT: Cho nhưng cần hạn chế

Người dân và luật sư nói gì về việc có được quyền quay phim, chụp ảnh CSGT?

Người dân và luật sư nói gì về việc có được quyền quay phim, chụp ảnh CSGT?

Giữ gìn hình ảnh cảnh sát giao thông

Giữ gìn hình ảnh cảnh sát giao thông

Người dân có được ghi âm, ghi hình lực lượng CSGT?

Người dân có được ghi âm, ghi hình lực lượng CSGT?

Đừng hạn chế quyền giám sát CSGT của dân!

Đừng hạn chế quyền giám sát CSGT của dân!

Có nên bỏ quy định dân được ghi âm, ghi hình CSGT làm nhiệm vụ?

Có nên bỏ quy định dân được ghi âm, ghi hình CSGT làm nhiệm vụ?

Công khai tên, số điện thoại của CSGT: Một cách làm hay!

Dự thảo mới của Bộ công an có hạn chế quyền giám sát của người dân?

Dự thảo mới của Bộ công an có hạn chế quyền giám sát của người dân?

Dự thảo giám sát của Bộ Công an: 'Không được quay phim dân giám sát thế nào'

Dự thảo giám sát của Bộ Công an: 'Không được quay phim dân giám sát thế nào'

Công khai kế hoạch hoạt động của CSGT toàn quốc trên mạng

Công khai kế hoạch hoạt động của CSGT toàn quốc trên mạng

Công khai kế hoạch tuần tra của CSGT trên mạng

Công khai kế hoạch tuần tra của CSGT trên mạng

Cục trưởng CSGT: 'Người dân muốn biết CSGT làm gì, ở đâu, chỉ cần lên mạng'

Cục trưởng CSGT: 'Người dân muốn biết CSGT làm gì, ở đâu, chỉ cần lên mạng'

Cứ vào mạng internet thì sẽ biết CSGT đang làm gì, ở đâu

Cứ vào mạng internet thì sẽ biết CSGT đang làm gì, ở đâu

Dự thảo mới của Bộ Công an có hạn chế 'quyền giám sát' của người dân?

Dự thảo mới của Bộ Công an có hạn chế 'quyền giám sát' của người dân?

Lăng kính Bạn đọc: Làm việc công tâm, ngại gì dân ghi hình giám sát ?

Lăng kính Bạn đọc: Làm việc công tâm, ngại gì dân ghi hình giám sát ?

Người dân giám sát công an bằng cách nào ?

Người dân giám sát công an bằng cách nào ?

Đề xuất CSGT công khai tên, điện thoại… khi làm nhiệm vụ

Đề xuất CSGT công khai tên, điện thoại… khi làm nhiệm vụ

Đề xuất CSGT công khai tên, điện thoại và tuyến đường tuần tra kiểm soát

Đề xuất CSGT công khai tên, điện thoại và tuyến đường tuần tra kiểm soát

Đề xuất công khai tên và số điện thoại của CSGT khi làm nhiệm vụ

Đề xuất công khai tên và số điện thoại của CSGT khi làm nhiệm vụ

Đề xuất công khai tên cán bộ xử lý vi phạm hành chính giao thông và đăng ký, cấp biển số xe

Đề xuất công khai tên cán bộ xử lý vi phạm hành chính giao thông và đăng ký, cấp biển số xe

Đề xuất công khai tên CSGT khi làm nhiệm vụ

Đề xuất công khai tên CSGT khi làm nhiệm vụ

Đề xuất công khai tên CSGT, số điện thoại đơn vị tuần tra kiểm soát

Đề xuất công khai tên CSGT, số điện thoại đơn vị tuần tra kiểm soát

Công khai tên, số điện thoại của CSGT tuần tra xử lý vi phạm, đăng ký xe

Công khai tên, số điện thoại của CSGT tuần tra xử lý vi phạm, đăng ký xe

Nhân dân tham gia ý kiến về thái độ, tác phong khi làm nhiệm vụ của Công an

Nhân dân tham gia ý kiến về thái độ, tác phong khi làm nhiệm vụ của Công an