Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Những 'trọng tài' trong dân

Những 'trọng tài' trong dân

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hòa giải ở cơ sở

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hòa giải ở cơ sở

Nữ Đại tá Công an có tài hòa giải

Nữ Đại tá Công an có tài hòa giải

Năm 2019: Hà Nội hòa giải thành hơn 4.000 vụ việc

Năm 2019: Hà Nội hòa giải thành hơn 4.000 vụ việc

Lý Nhân triển khai mô hình 'Tổ hòa giải điểm'

Lý Nhân triển khai mô hình 'Tổ hòa giải điểm'

XEM XÉT LẠI TIÊU CHUẨN HÒA GIẢI VIÊN

XEM XÉT LẠI TIÊU CHUẨN HÒA GIẢI VIÊN

Tăng cường vai trò hòa giải viên

Tăng cường vai trò hòa giải viên

Hòa giải tại tòa khiến mỗi cá nhân trở nên hiền hòa, bao dung hơn!

Hòa giải tại tòa khiến mỗi cá nhân trở nên hiền hòa, bao dung hơn!

'Hòa giải viên có thể rủ nhau ra quán, tâm tình cùng đương sự'

'Hòa giải viên có thể rủ nhau ra quán, tâm tình cùng đương sự'

3 giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp qua hòa giải ở cơ sở

3 giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp qua hòa giải ở cơ sở

Tuần Giáo (Điện Biên): Vai trò tích cực của các tổ hòa giải

Tuần Giáo (Điện Biên): Vai trò tích cực của các tổ hòa giải

Hòa giải, đối thoại tại Tòa án phải phù hợp với văn hóa địa phương

Hòa giải, đối thoại tại Tòa án phải phù hợp với văn hóa địa phương

Phát huy vai trò của hòa giải viên lao động

Phát huy vai trò của hòa giải viên lao động

Hiệu quả từ mô hình hòa giải dân sự tại tòa án

Hiệu quả từ mô hình hòa giải dân sự tại tòa án

Nha Trang: Hòa giải, đối thoại thành gần 1.500 vụ

Nha Trang: Hòa giải, đối thoại thành gần 1.500 vụ

Hóa giải mâu thuẫn từ cơ sở

Hóa giải mâu thuẫn từ cơ sở

Ngày hội tôn vinh hòa giải viên

Ngày hội tôn vinh hòa giải viên

Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải ở cơ sở thành công hơn 80%

Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải ở cơ sở thành công hơn 80%

Những hình ảnh ấn tượng tại chung khảo Cuộc thi Hòa giải viên giỏi TP Hà Nội năm 2019

Chung khảo Cuộc thi Hòa giải viên giỏi TP Hà Nội năm 2019

Chung khảo Cuộc thi Hòa giải viên giỏi TP Hà Nội năm 2019

Chung khảo cuộc thi 'Hòa giải viên giỏi' TP Hà Nội: Giải quyết các tình huống có lý, có tình

Chung khảo cuộc thi 'Hòa giải viên giỏi' TP Hà Nội: Giải quyết các tình huống có lý, có tình