Phó Thủ tướng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động xây dựng các kịch bản phát triển

Phó Thủ tướng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động xây dựng các kịch bản phát triển

Phó Thủ tướng: Bộ KH&ĐT phải là trung tâm đổi mới, sáng tạo

Phó Thủ tướng: Bộ KH&ĐT phải là trung tâm đổi mới, sáng tạo

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Hướng dẫn lập kế hoạch vay trả nợ và viện trợ nước ngoài cho địa phương

Hướng dẫn lập kế hoạch vay trả nợ và viện trợ nước ngoài cho địa phương

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giao 9 nhiệm vụ với Bộ Kế hoạch Đầu tư trong 6 tháng cuối năm

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giao 9 nhiệm vụ với Bộ Kế hoạch Đầu tư trong 6 tháng cuối năm

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ 'thúc' Bộ Kế hoạch và đầu tư đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ 'thúc' Bộ Kế hoạch và đầu tư đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA?

Giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA?

Giải ngân đầu tư công đáng báo động: Cần động lực từ người đứng đầu, tránh tâm lý lo sợ

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Hà Tĩnh ước đạt 14.320 tỷ đồng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Hà Tĩnh ước đạt 14.320 tỷ đồng

Ngân sách Nhà nước thu hơn 745 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Ngân sách Nhà nước thu hơn 745 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Thu ngân sách đạt khá nhưng giải ngân vốn đầu tư xây dựng vẫn ì ạch

Thu ngân sách đạt khá nhưng giải ngân vốn đầu tư xây dựng vẫn ì ạch

Hà Nội đề nghị Chính phủ cho phép giải ngân các dự án ODA theo tiến độ

Hà Nội đề nghị Chính phủ cho phép giải ngân các dự án ODA theo tiến độ

Hội nghị trực tuyến: Tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn bảo đảm ổn định vĩ mô

Hội nghị trực tuyến: Tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn bảo đảm ổn định vĩ mô

6 tháng đầu năm 2019: Giải ngân vốn nước ngoài, vốn ODA quá chậm

6 tháng đầu năm 2019: Giải ngân vốn nước ngoài, vốn ODA quá chậm

Quyết liệt là tiên quyết

Quyết liệt là tiên quyết

Đbqh Hoàng Quang hàm: đề nghị thực hiện nghiêm Nghị quyết 71/2018/qh14 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Đbqh Hoàng Quang hàm: đề nghị thực hiện nghiêm Nghị quyết 71/2018/qh14 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả sử dụng ODA

Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả sử dụng ODA

Báo động giải ngân vốn ODA: Giải ngân vốn cho đầu tư phát triển mới đạt gần 3,5% kế hoạch

Báo động giải ngân vốn ODA: Giải ngân vốn cho đầu tư phát triển mới đạt gần 3,5% kế hoạch

Nhiều lý do khiến cho việc giải ngân vốn ODA chậm

Nhiều lý do khiến cho việc giải ngân vốn ODA chậm

Vì sao việc giải ngân vốn ODA chậm?

Vì sao việc giải ngân vốn ODA chậm?

Giải ngân vốn ODA chậm có nguyên nhân 'thâm căn cố đế' là giải phóng mặt bằng

Giải ngân vốn ODA chậm có nguyên nhân 'thâm căn cố đế' là giải phóng mặt bằng

Tiến độ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài chậm đáng báo động!

Tiến độ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài chậm đáng báo động!

Giải ngân không đạt, Bộ trưởng Tài chính nói gì về vốn ODA?

Giải ngân không đạt, Bộ trưởng Tài chính nói gì về vốn ODA?

Nhu cầu vốn cấp bách, giải ngân vốn ODA vẫn chậm liền 3 năm

Nhu cầu vốn cấp bách, giải ngân vốn ODA vẫn chậm liền 3 năm

Các khoản vay lại của Chính phủ: Địa phương không biết cách triển khai

Các khoản vay lại của Chính phủ: Địa phương không biết cách triển khai

Sửa đổi Luật Đầu tư công: Góc nhìn đa chiều

Sửa đổi Luật Đầu tư công: Góc nhìn đa chiều

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 34

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 34

Kỳ vọng lời hứa thành hành động

Kỳ vọng lời hứa thành hành động

Thủ tướng: Thắt chặt quản lý, sử dụng vốn vay ODA

Thủ tướng: Thắt chặt quản lý, sử dụng vốn vay ODA

Định hướng thu hút, sử dụng ODA thời kỳ 2016-2020