Phải chăng lỗi do 'cò thủ tục'?

Phải chăng lỗi do 'cò thủ tục'?

Trà Vinh: Trong 2 ngày bắt 4 'cò' đất trục lợi tiền chính sách

Trà Vinh: Trong 2 ngày bắt 4 'cò' đất trục lợi tiền chính sách

Bắt thêm 'cò đất' liên quan đến vụ thất thoát 119 tỷ đồng ở Trà Vinh

Bắt thêm 'cò đất' liên quan đến vụ thất thoát 119 tỷ đồng ở Trà Vinh

Thêm 1 'cò đất' liên quan đến sai phạm của hàng loạt cán bộ Trà Vinh bị bắt giữ

Thêm 1 'cò đất' liên quan đến sai phạm của hàng loạt cán bộ Trà Vinh bị bắt giữ

Trà Vinh: Khởi tố cò đất trong vụ trục lợi chính sách hơn 120 tỷ đồng

Trà Vinh: Khởi tố cò đất trong vụ trục lợi chính sách hơn 120 tỷ đồng

Bắt thêm 'cò đất' vụ trục lợi chính sách gần 120 tỉ đồng

Thêm một 'cò' đất trục lợi chính sách ở Trà Vinh bị bắt

Thêm một 'cò' đất trục lợi chính sách ở Trà Vinh bị bắt

Bắt thêm 'cò đất' trong vụ thất thoát ngân sách 120 tỷ đồng ở Trà Vinh

Bắt thêm 'cò đất' trong vụ thất thoát ngân sách 120 tỷ đồng ở Trà Vinh

Bắt thêm 1 'cò đất' liên quan đến sai phạm của hàng loạt cán bộ Trà Vinh

Bắt thêm 1 'cò đất' liên quan đến sai phạm của hàng loạt cán bộ Trà Vinh

Khởi tố 'cò đất' trong vụ sai phạm 119 tỷ đồng ở Trà Vinh

Khởi tố 'cò đất' trong vụ sai phạm 119 tỷ đồng ở Trà Vinh

Câu kết chuyển mục đích sử dụng đất cho người có công để trục lợi tiền thuế

Câu kết chuyển mục đích sử dụng đất cho người có công để trục lợi tiền thuế

Bắt 3 'cò đất' cấu kết với cán bộ gây thất thoát hơn 100 tỷ đồng

Bắt 3 'cò đất' cấu kết với cán bộ gây thất thoát hơn 100 tỷ đồng

Bắt thêm 3 'cò đất' cấu kết với cán bộ trong vụ môi giới đất ở Trà Vinh

Bắt thêm 3 'cò đất' cấu kết với cán bộ trong vụ môi giới đất ở Trà Vinh

'Cò' đất câu kết với cán bộ nhà nước gây thất thoát 120 tỷ đồng

'Cò' đất câu kết với cán bộ nhà nước gây thất thoát 120 tỷ đồng

Bắt 3 'cò đất' cấu kết cán bộ Nhà nước gây thất thoát hơn 120 tỷ đồng

Bắt 3 'cò đất' cấu kết cán bộ Nhà nước gây thất thoát hơn 120 tỷ đồng

Bắt ba 'cò đất' trong vụ cán bộ TN&MT làm thất thoát ngân sách 120 tỷ đồng

Bắt ba 'cò đất' trong vụ cán bộ TN&MT làm thất thoát ngân sách 120 tỷ đồng

Vụ thất thoát tiền nhà nước hơn trăm tỷ tại Trà Vinh: Bắt thêm 3 'cò đất'

Vụ thất thoát tiền nhà nước hơn trăm tỷ tại Trà Vinh: Bắt thêm 3 'cò đất'

Trục lợi chính sách, thêm 3 'cò đất' ở Trà Vinh bị bắt

Trục lợi chính sách, thêm 3 'cò đất' ở Trà Vinh bị bắt

Bắt 3 'cò đất' liên quan đến vụ gây thất thoát gần 120 tỷ đồng ở Trà Vinh

Bắt 3 'cò đất' liên quan đến vụ gây thất thoát gần 120 tỷ đồng ở Trà Vinh

Bắt thêm 3 người trong vụ cán bộ Trà Vinh gây thất thoát 120 tỷ đồng

Bắt 3 'cò đất' lộng quyền 'dính' đến hàng loạt cán bộ Trà Vinh

Bắt 3 'cò đất' lộng quyền 'dính' đến hàng loạt cán bộ Trà Vinh

3 cò đất ở Trà Vinh bị bắt

3 cò đất ở Trà Vinh bị bắt

Bắt 3 'cò' đất mua bán chính sách, trục lợi hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 'cò' đất mua bán chính sách, trục lợi hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 người môi giới nhà đất liên quan đến vụ thất thoát 119 tỷ đồng

Bắt 3 người môi giới nhà đất liên quan đến vụ thất thoát 119 tỷ đồng

Trà Vinh: Gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng, 5 cựu cán bộ phòng TNMT tỉnh bị bắt

Trà Vinh: Gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng, 5 cựu cán bộ phòng TNMT tỉnh bị bắt

Bắt tạm giam 5 nguyên cán bộ Phòng TN-MT TP.Trà Vinh

Bắt tạm giam 5 nguyên cán bộ Phòng TN-MT TP.Trà Vinh

Gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng: 5 cán bộ ở Trà Vinh bị bắt

Gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng: 5 cán bộ ở Trà Vinh bị bắt

Cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố, bắt giam 5 cán bộ tỉnh Trà Vinh gây thất thoát 120 tỷ đồng

Khởi tố, bắt giam 5 cán bộ tỉnh Trà Vinh gây thất thoát 120 tỷ đồng

Gây thất thoát 120 tỷ đồng, nguyên Trưởng, Phó Phòng TNMT TP Trà Vinh bị bắt

Gây thất thoát 120 tỷ đồng, nguyên Trưởng, Phó Phòng TNMT TP Trà Vinh bị bắt

Trà Vinh: Bắt 5 cán bộ gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Trà Vinh: Bắt 5 cán bộ gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Gây thất thoát gần 120 tỷ đồng, 5 cán bộ Phòng Tài nguyên & Môi trường TP.Trà Vinh bị bắt

Gây thất thoát gần 120 tỷ đồng, 5 cán bộ Phòng Tài nguyên & Môi trường TP.Trà Vinh bị bắt

Bắt 5 cán bộ gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng ở Trà Vinh

Bắt 5 cán bộ gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng ở Trà Vinh

Bắt 5 đối tượng nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Trà Vinh

Bắt 5 đối tượng nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Trà Vinh

Khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can nguyên cán bộ Phòng TN-MT TP.Trà Vinh

Khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can nguyên cán bộ Phòng TN-MT TP.Trà Vinh

Khởi tố nhóm cựu lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Trà Vinh

Khởi tố nhóm cựu lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Trà Vinh

Tạm giam 5 bị can nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Trà Vinh

Tạm giam 5 bị can nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Trà Vinh

Bắt 5 cán bộ ở Trà Vinh gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Bắt 5 cán bộ ở Trà Vinh gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Hàng loạt cựu cán bộ phòng Tài nguyên TP Trà Vinh bị bắt

Hàng loạt cựu cán bộ phòng Tài nguyên TP Trà Vinh bị bắt

5 cán bộ ở Trà Vinh bị bắt vì gây thất thoát 120 tỷ đồng

5 cán bộ ở Trà Vinh bị bắt vì gây thất thoát 120 tỷ đồng

Trục lợi chính sách, nhiều cựu lãnh đạo Phòng TN-MT TP Trà Vinh bị khởi tố

Trục lợi chính sách, nhiều cựu lãnh đạo Phòng TN-MT TP Trà Vinh bị khởi tố