Dự thầu cao tốc Bắc - Nam: Nhà đầu tư Việt Nam và liên danh với nước ngoài chiếm gần 50%

Dự thầu cao tốc Bắc - Nam: Nhà đầu tư Việt Nam và liên danh với nước ngoài chiếm gần 50%

Bao nhiêu nhà đầu tư trong nước dự tuyển cao tốc Bắc - Nam?

Bao nhiêu nhà đầu tư trong nước dự tuyển cao tốc Bắc - Nam?

51 nhà thầu tham dự sơ tuyển 7 dự án cao tốc Bắc - Nam

51 nhà thầu tham dự sơ tuyển 7 dự án cao tốc Bắc - Nam

'Lộ diện' các nhà đầu tư Trung Quốc, Hàn Quốc tham gia đấu thầu dự án cao tốc Bắc - Nam

'Lộ diện' các nhà đầu tư Trung Quốc, Hàn Quốc tham gia đấu thầu dự án cao tốc Bắc - Nam

Lộ diện nhà đầu tư nước ngoài dự thầu cao tốc Bắc - Nam

Lộ diện nhà đầu tư nước ngoài dự thầu cao tốc Bắc - Nam

Đường bộ cao tốc Bắc – Nam thu hút những nhà đầu tư nào ?

Đường bộ cao tốc Bắc – Nam thu hút những nhà đầu tư nào ?

Lộ diện 51 nhà đầu tư dự đấu thầu cao tốc Bắc – Nam

Lộ diện 51 nhà đầu tư dự đấu thầu cao tốc Bắc – Nam

Nhà đầu tư có tiếng của Trung Quốc, Hàn Quốc đấu thầu dự án cao tốc Bắc - Nam

Nhà đầu tư có tiếng của Trung Quốc, Hàn Quốc đấu thầu dự án cao tốc Bắc - Nam

Hé lộ những tiêu chí 'lọc' nhà đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam

Hé lộ những tiêu chí 'lọc' nhà đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam

Cao tốc Bắc-Nam: Sẽ chọn nhà đầu tư chưa từng 'dính' kiện tụng

Cao tốc Bắc-Nam: Sẽ chọn nhà đầu tư chưa từng 'dính' kiện tụng

Đã bàn giao toàn bộ cọc GPMB 11 dự án cao tốc Bắc - Nam

Đã bàn giao toàn bộ cọc GPMB 11 dự án cao tốc Bắc - Nam

Dự án đường cao tốc Bắc-Nam: Số lượng nhà đầu tư Hàn Quốc nhiều hơn Trung Quốc

Dự án đường cao tốc Bắc-Nam: Số lượng nhà đầu tư Hàn Quốc nhiều hơn Trung Quốc

Bộ GTVT chủ động mời thanh tra, kiểm toán dự án cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT chủ động mời thanh tra, kiểm toán dự án cao tốc Bắc - Nam

Ernst & Young Solution trúng thầu tư vấn 3 dự án PPP thành phần cao tốc Bắc – Nam

Ernst & Young Solution trúng thầu tư vấn 3 dự án PPP thành phần cao tốc Bắc – Nam

Bộ trưởng GTVT: Sắp đấu thầu quốc tế 8 dự án trên cao tốc Bắc Nam

Bộ trưởng GTVT: Sắp đấu thầu quốc tế 8 dự án trên cao tốc Bắc Nam

Chi tiết các điều khoản 5 cao tốc trị giá hơn 2,2 tỷ USD vừa chào thầu quốc tế

Chi tiết các điều khoản 5 cao tốc trị giá hơn 2,2 tỷ USD vừa chào thầu quốc tế

Phê duyệt 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

Phê duyệt 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam