Cán bộ tỉnh Hòa Bình không tác động, ai biết 'con quan' mà nâng điểm?

Cán bộ tỉnh Hòa Bình không tác động, ai biết 'con quan' mà nâng điểm?

Một số chuyên gia cho rằng mức kỷ luật 2 phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình còn nhẹ. Họ cũng đặt nghi vấn trước...
Vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: 5 lãnh đạo có con được nâng điểm bị yêu cầu kỷ luật là ai?

Vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: 5 lãnh đạo có con được nâng điểm bị yêu cầu kỷ luật là ai?

Không xét thăng chức cho các phụ huynh Sơn La có con được nâng điểm

Không xét thăng chức cho các phụ huynh Sơn La có con được nâng điểm

Phụ huynh Sơn La có con sửa điểm không được thăng chức

Phụ huynh Sơn La có con sửa điểm không được thăng chức

Hòa Bình khai trừ Đảng 2 cán bộ sửa điểm thi

Hòa Bình khai trừ Đảng 2 cán bộ sửa điểm thi

Khai trừ đảng Trưởng, Phó phòng khảo thí liên quan tới gian lận thi cử ở Hòa Bình

Khai trừ đảng Trưởng, Phó phòng khảo thí liên quan tới gian lận thi cử ở Hòa Bình

Khai trừ ra khỏi Đảng 2 cán bộ liên quan tới gian lận điểm thi tại Hòa Bình

Khai trừ ra khỏi Đảng 2 cán bộ liên quan tới gian lận điểm thi tại Hòa Bình

Khai trừ Đảng với 2 cán bộ Sở Giáo dục Hòa Bình vụ sửa điểm thi

Khai trừ Đảng với 2 cán bộ Sở Giáo dục Hòa Bình vụ sửa điểm thi

Hòa Bình khai trừ Đảng 2 cán bộ nâng điểm thi THPT Quốc gia

Hòa Bình khai trừ Đảng 2 cán bộ nâng điểm thi THPT Quốc gia

Trả hồ sơ vụ gian lận điểm thi THPT tại Hà Giang năm 2018

Trả hồ sơ vụ gian lận điểm thi THPT tại Hà Giang năm 2018

Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Tòa án trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung

Vì sao vụ gian lận điểm thi Hà Giang phải trả hồ sơ, điều tra bổ sung?

Vì sao vụ gian lận điểm thi Hà Giang phải trả hồ sơ, điều tra bổ sung?

Tòa án yêu cầu điều tra bổ sung vụ gian lận điểm thi THPT ở Hà Giang

Tòa án yêu cầu điều tra bổ sung vụ gian lận điểm thi THPT ở Hà Giang

Vụ gian lận thi cử Hà Giang: Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung chứng cứ

Vụ gian lận thi cử Hà Giang: Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung chứng cứ

Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung

Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung

Lý do TAND tỉnh Hà Giang trả hồ sơ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Lý do TAND tỉnh Hà Giang trả hồ sơ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ nâng điểm ở Hà Giang

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ nâng điểm ở Hà Giang

Trả hồ sơ vụ án gian lận điểm thi tại Hà Giang

Trả hồ sơ vụ án gian lận điểm thi tại Hà Giang

Trả hồ sơ vụ án trong kỳ thi THPTQG năm 2018 ở Hà Giang

Trả hồ sơ vụ án trong kỳ thi THPTQG năm 2018 ở Hà Giang

Tòa trả hồ sơ vụ gian lận thi cử THPT ở Hà Giang

Tòa trả hồ sơ vụ gian lận thi cử THPT ở Hà Giang

Vụ gian lận thi cử Sơn La: 4 bị can khai nhận hơn 3 tỷ đồng để nâng điểm

Vụ gian lận thi cử Sơn La: 4 bị can khai nhận hơn 3 tỷ đồng để nâng điểm

15 trường hợp không thừa nhận 'nhờ xem điểm' vụ gian lận thi cử Sơn La là ai?

15 trường hợp không thừa nhận 'nhờ xem điểm' vụ gian lận thi cử Sơn La là ai?

Truy tố 8 bị can trong vụ gian lận thi cử tại Sơn La

Truy tố 8 bị can trong vụ gian lận thi cử tại Sơn La

Truy tố 8 bị can vụ gian lận điểm ở Sơn La

Truy tố 8 bị can vụ gian lận điểm ở Sơn La