Chuyển đổi số - Cơ hội và thách thức

Chuyển đổi số - Cơ hội và thách thức

Truyền thông và marketing cho các hợp tác xã trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Truyền thông và marketing cho các hợp tác xã trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Dệt may với ứng dụng công nghệ 4.0: Tất yếu nhưng có chọn lựa

Dệt may với ứng dụng công nghệ 4.0: Tất yếu nhưng có chọn lựa

Tận dụng cơ hội CMCN 4.0: Cần thể chế, công nghệ và con người

Tận dụng cơ hội CMCN 4.0: Cần thể chế, công nghệ và con người

Công ty Cổ phần đầu tư Fintech Green: Phát triển công nghệ để góp phần thay đổi cuộc sống của người Việt

Công ty Cổ phần đầu tư Fintech Green: Phát triển công nghệ để góp phần thay đổi cuộc sống của người Việt

Cách mạng công nghiệp 4.0: Con đường ngắn nhất để giảm chi phí

Cách mạng công nghiệp 4.0: Con đường ngắn nhất để giảm chi phí

Doanh nghiệp: Đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ CMCN 4.0

Doanh nghiệp: Đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ CMCN 4.0

CMCN 4.0 và những vấn đề về pháp lý

CMCN 4.0 và những vấn đề về pháp lý

Phát triển CMCN 4.0: Xây dựng hạ tầng số đóng vai trò 'then chốt'

Phát triển CMCN 4.0: Xây dựng hạ tầng số đóng vai trò 'then chốt'

Trong cách mạng 4.0, cơ chế Sandbox có thể là lựa chọn lập pháp, lập quy khôn ngoan

Trong cách mạng 4.0, cơ chế Sandbox có thể là lựa chọn lập pháp, lập quy khôn ngoan

Thủ tướng: Cơ hội lịch sử mà những người làm công tác pháp luật cần tích cực dấn thân

Thủ tướng: Cơ hội lịch sử mà những người làm công tác pháp luật cần tích cực dấn thân

Hoàn thiện pháp luật trong thời đại 4.0

Hoàn thiện pháp luật trong thời đại 4.0

Hành lang pháp lý cho 4.0: Hội nhập kinh tế nhưng phải đảm bảo tự chủ quốc gia

Hành lang pháp lý cho 4.0: Hội nhập kinh tế nhưng phải đảm bảo tự chủ quốc gia

Phát triển thương mại trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 - Năng suất và bền vững

Phát triển thương mại trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 - Năng suất và bền vững

4 bước để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

4 bước để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

Phát triển dịch vụ tư vấn, hành nghề kế toán – kiểm toán trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Phát triển dịch vụ tư vấn, hành nghề kế toán – kiểm toán trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Thách thức mới trong thời đại mới