Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng thể chế

Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng thể chế

Bản chất của cuộc CMCN 4.0 là cuộc cách mạng thể chế. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số tạo ra mô...
Cần linh hoạt trước yếu tố khó lường của CMCN 4.0

Cần linh hoạt trước yếu tố khó lường của CMCN 4.0

Việt Nam đã có 'kim chỉ nam' định hướng chuyển đổi số quốc gia

Việt Nam đã có 'kim chỉ nam' định hướng chuyển đổi số quốc gia

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng

80% doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam chưa chuẩn bị nguồn lực cho chuyển đổi số

80% doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam chưa chuẩn bị nguồn lực cho chuyển đổi số

Đô thị thông minh tại Việt Nam: Đừng đầu tư theo phong trào

Đô thị thông minh tại Việt Nam: Đừng đầu tư theo phong trào

Cách mạng công nghiệp 4.0: Quyết tâm đổi mới tư duy và hành động

Đến 2025, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GDP đất nước và đến 2030 là trên 30%

Hiện thực giấc mơ những 'kỳ lân tỷ USD' Việt Nam

Tình trạng 'thừa thầy thiếu thợ' vẫn là thách thức của thị trường lao động phía Nam

TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao nhận thức, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và sản xuất

Việt Nam cần giải quyết bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao

Chiến lược văn hóa sẽ phải gắn với cách mạng công nghiệp 4.0

Chuyển đổi nền kinh tế để tiếp tục phát triển

Cần có những cải cách táo bạo để đất nước có thể nắm bắt các cơ hội trong tương lai

Khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam

Sẽ có nghị quyết về phát triển bền vững sát với cuộc CMCN lần thứ 4

'Trúc trắc' ứng dụng công nghệ trong nghệ thuật biểu diễn

Cơ hội bứt phá trong cuộc cách mạng 4.0

Quản lý thông tin văn hóa trên môi trường số - thách thức và giải pháp

GS. Hà Tôn Vinh: Không sáng tạo doanh nghiệp sẽ tự dập tắt cơ hội phát triển

Đưa công nghệ vào lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Nếu không đi tắt đón đầu, ngành GTVT sẽ lạc hậu

Nguy cơ phá vỡ thị trường lao động du lịch

Bạn đã biết những gì về cuộc cách mạng 4.0 và thành phố thông minh - Smart City

Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm – góc nhìn về một ngành công nghiệp văn hóa

Đầu tư cho AI phải là ngay bây giờ hoặc không bao giờ

Khi doanh nghiệp lạc nhịp công nghệ

Phê duyệt Ðề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

'Phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi chính sách'

Việt Nam cần phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0: Động lực tăng trưởng mới

Tìm hướng phát triển bền vững cho các tỉnh Bắc Trung Bộ

Doanh nghiệp và chuyển đổi số: Nhìn xa, làm từng bước

Cách mạng công nghiệp 4.0: 'Chìa khóa' giúp ngành dệt may nâng cao năng suất chất lượng

Cách mạng công nghiệp 4.0: Con đường ngắn nhất để giảm chi phí

CMCN 4.0 và những vấn đề về pháp lý

'Việt Nam gây bất ngờ cho thế giới trong 5 năm tới như thế nào?'

Thách thức mới trong thời đại mới

Tiếp cận CMCN 4.0 trong lĩnh vực thuế: Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

PTT Vương Đình Huệ chỉ ra 4 thách thức về năng lực cạnh tranh và phát triển của CMCN 4.0

Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Tự động hóa 2017 chính thức khai mạc