Phó Thủ tướng Thường trực làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ

Làm rõ nội dung báo phản ánh liên quan đến Cty địa ốc Alibaba

Làm rõ nội dung báo phản ánh liên quan đến Cty địa ốc Alibaba

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại

Cần luật hóa đạo đức công vụ

Cần luật hóa đạo đức công vụ

Thủ tướng: Vẫn còn cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực, bê trễ công việc

Thủ tướng: Vẫn còn cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực, bê trễ công việc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chấn chỉnh ngay tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực, bê trễ, lơ là công việc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chấn chỉnh ngay tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực, bê trễ, lơ là công việc

Thủ tướng: Không ai bàn lùi mà phải bàn tiến

Thủ tướng: Không ai bàn lùi mà phải bàn tiến

Luân chuyển 5.700 công chức thuế, hải quan ở những nơi dễ 'tham nhũng vặt'

Luân chuyển 5.700 công chức thuế, hải quan ở những nơi dễ 'tham nhũng vặt'

Tập trung ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu

Tuyên chiến với nhũng nhiễu, phiền hà

Tuyên chiến với nhũng nhiễu, phiền hà

Đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng

Đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng

Các Bộ, ngành, địa phương nói về giải pháp chống 'tham nhũng vặt'

Các Bộ, ngành, địa phương nói về giải pháp chống 'tham nhũng vặt'

Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Vẫn còn tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp ở nhiều cấp, ngành

Vẫn còn tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp ở nhiều cấp, ngành

Phó Thủ tướng: 'Tham nhũng vặt' gây bức xúc, làm xói mòn niềm tin

Phó Thủ tướng: 'Tham nhũng vặt' gây bức xúc, làm xói mòn niềm tin

Phó Thủ tướng: Nạn lót tay, chạy chọt vẫn nhức nhối

Phó Thủ tướng: Nạn lót tay, chạy chọt vẫn nhức nhối

Quyết tâm tạo bước chuyển biến rõ rệt trong việc quản lý, khai thác cát