Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng hội đàm với Thủ tướng Tanzania

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng hội đàm với Thủ tướng Tanzania

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Thống nhất Tanzania

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Thống nhất Tanzania

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn mở rộng hợp tác với Tan-da-ni-a

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn mở rộng hợp tác với Tan-da-ni-a

Tăng cường quan hệ chính trị, khuyến khích hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Tanzania

Tăng cường quan hệ chính trị, khuyến khích hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Tanzania

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm, làm việc tại UAE

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm, làm việc tại UAE

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ thăm, làm việc tại UAE và Tan-da-ni-a

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ thăm, làm việc tại UAE và Tan-da-ni-a

Khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào Lào

Khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào Lào

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hội kiến Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hội kiến Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hội kiến Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hội kiến Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại Lào

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại Lào

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm làm việc tại Lào

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm làm việc tại Lào

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm làm việc tại Lào

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sắp thăm làm việc tại CHDCND Lào

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sắp thăm làm việc tại CHDCND Lào

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ thăm và làm việc tại Lào

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ thăm và làm việc tại Lào

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thăm, làm việc tại Lào: Nỗ lực đưa quan hệ hợp tác Việt - Lào ngày càng hiệu quả, thực chất

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thăm, làm việc tại Lào: Nỗ lực đưa quan hệ hợp tác Việt - Lào ngày càng hiệu quả, thực chất