Thành lập Văn phòng huyện Côn Đảo

Chiều 27/9, Huyện ủy Côn Đảo tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Văn phòng huyện trên cơ sở sáp...
Nắm chắc 6 kinh nghiệm trong sắp xếp người hoạt động không chuyên trách

Nắm chắc 6 kinh nghiệm trong sắp xếp người hoạt động không chuyên trách

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách cơ sở

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách cơ sở

Thí điểm 177 phường ở Hà Nội không tổ chức HĐND

Thí điểm 177 phường ở Hà Nội không tổ chức HĐND

Nghệ An dự kiến giảm 5 phó giám đốc sở

Nghệ An dự kiến giảm 5 phó giám đốc sở

Huyện Cẩm Mỹ: Thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiệu quả

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh

Sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch đề ra

Sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch đề ra

Cần chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ huyện

Cần chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ huyện

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ

TP Hạ Long tăng cường công tác xây dựng Đảng

TP Hạ Long tăng cường công tác xây dựng Đảng

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Cao Bằng thực hiện thí điểm quản lý công chức theo vị trí việc làm

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Cao Bằng thực hiện thí điểm quản lý công chức theo vị trí việc làm

Trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng

Trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng

Nâng chất hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập

Nâng chất hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập

Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng

Bí thư Tỉnh ủy: Cả hệ thống chính trị tập trung nhân lực, vật lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Quan trọng vẫn là hiệu quả

Quan trọng vẫn là hiệu quả

Tinh gọn phải gắn với hiệu quả

Tinh gọn phải gắn với hiệu quả

Nhiều chuyển biến trong sắp xếp lại tổ chức bộ máy

Nhiều chuyển biến trong sắp xếp lại tổ chức bộ máy