Hà Tĩnh giảm 33 đầu mối giáo dục công lập năm học 2019-2020

Hà Tĩnh giảm 33 đầu mối giáo dục công lập năm học 2019-2020

Quảng Ngãi tính sáp nhập 2 huyện, 8 xã

Quảng Ngãi tính sáp nhập 2 huyện, 8 xã

Kỳ cuối: Tạo tiền đề quan trọng để xây dựng chính quyền đô thị

Kỳ cuối: Tạo tiền đề quan trọng để xây dựng chính quyền đô thị

Đoàn Công tác của Bộ Chính trị làm việc với Bộ Ngoại giao

Đoàn Công tác của Bộ Chính trị làm việc với Bộ Ngoại giao

Mù Cang Chải sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 18, 19

Mù Cang Chải sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 18, 19

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam

Tiếp tục lộ trình tinh giản biên chế

Tiếp tục lộ trình tinh giản biên chế

Hải Dương sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp

Hải Dương sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp

Giải pháp sắp xếp tổ chức cơ sở đảng ở Nghệ An, giai đoạn 2019-2020

Tinh gọn các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

Tinh gọn các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

Quảng Ninh tinh gọn bộ máy ngành thuế

Quảng Ninh tinh gọn bộ máy ngành thuế

Sớm hoàn thiện Đề án xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh

Sớm hoàn thiện Đề án xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh

Cuối tháng 8 ban hành văn bản hướng dẫn sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư do nhập xã

Cuối tháng 8 ban hành văn bản hướng dẫn sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư do nhập xã

Long An giảm 41 ấp, khu phố sau khi sắp xếp lại

Long An giảm 41 ấp, khu phố sau khi sắp xếp lại

Kỳ 1: Hoàn thành cơ bản việc sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Kỳ 1: Hoàn thành cơ bản việc sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Gắn tinh giản biên chế với nâng cao chất lượng cán bộ y tế

Gắn tinh giản biên chế với nâng cao chất lượng cán bộ y tế

Quảng Ngãi giảm nhiều đầu mối sau tinh gọn bộ máy

Quảng Ngãi giảm nhiều đầu mối sau tinh gọn bộ máy

Sáp nhập xã ở Thanh Hóa: Khó 'xếp ghế' cho cán bộ dôi dư

Đẩy mạnh việc giao quyền sáp nhập sở, ngành cho địa phương

Đẩy mạnh việc giao quyền sáp nhập sở, ngành cho địa phương

TP. Vinh: Giảm nhiều biên chế và thực hiện nhất thể hóa các chức danh cấp phòng

TP. Vinh: Giảm nhiều biên chế và thực hiện nhất thể hóa các chức danh cấp phòng

Giảm gánh nặng ngân sách

Giảm gánh nặng ngân sách

Phú Thọ: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã hiệu quả, tinh gọn

Phú Thọ: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã hiệu quả, tinh gọn

Sắp xếp tổ chức bộ máy bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn

Sắp xếp tổ chức bộ máy bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Giảm 76 đơn vị, toàn tỉnh sẽ còn 559 đơn vị hành chính cấp xã

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Giảm 76 đơn vị, toàn tỉnh sẽ còn 559 đơn vị hành chính cấp xã

Nghệ An ưu tiên đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở ba lĩnh vực

Nghệ An ưu tiên đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở ba lĩnh vực

Vĩnh Tường đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Vĩnh Tường đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Huyện Hậu Lộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tinh gọn, hiệu quả

Huyện Hậu Lộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tinh gọn, hiệu quả

Đề xuất nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Đề xuất nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Báo Hà Tĩnh đạt giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII: Trăn trở cùng 'đội ngũ không chuyên trách'

Báo Hà Tĩnh đạt giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII: Trăn trở cùng 'đội ngũ không chuyên trách'

Sáp nhập 16 phường ở TP HCM: Sự thật thấy rõ là gì?

Sáp nhập 16 phường ở TP HCM: Sự thật thấy rõ là gì?

Bố trí kiêm nhiệm hợp lý