Loạt sao Việt bị yêu cầu thu tác quyền vì cover Độ ta không độ nàng

Loạt sao Việt bị yêu cầu thu tác quyền vì cover Độ ta không độ nàng

Đơn vị nắm giữ bản quyền ca khúc 'Độ ta không độ nàng' đã gửi công văn đến từng kênh phát sóng ở Việt Nam...