Huyện Vĩnh Lộc: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ huyện

Huyện Vĩnh Lộc: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ huyện

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng: Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng: Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tham mưu CAND năm 2019

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tham mưu CAND năm 2019

Học viện Phụ nữ Việt Nam bồi dưỡng nghiệp vụ cho 220 cán bộ Hội LHPN Hà Tĩnh

Học viện Phụ nữ Việt Nam bồi dưỡng nghiệp vụ cho 220 cán bộ Hội LHPN Hà Tĩnh

Cần sớm tổ chức thi tuyển công chức phường

Cần sớm tổ chức thi tuyển công chức phường

Bồi dưỡng công tác Đảng cho 250 bí thư chi bộ, cấp ủy viên ở TX Kỳ Anh

Bồi dưỡng công tác Đảng cho 250 bí thư chi bộ, cấp ủy viên ở TX Kỳ Anh

Bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin liên lạc và cơ yếu

Bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin liên lạc và cơ yếu

Công an Cần Thơ bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Công an Cần Thơ bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính cho 100 cán bộ Thanh tra Công an

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính cho 100 cán bộ Thanh tra Công an

Tổ chức 42 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Học viện ANND khai giảng khóa 2 đào tạo cao cấp lý luận chính trị

Học viện ANND khai giảng khóa 2 đào tạo cao cấp lý luận chính trị

Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, lãnh đạo ngành y tế

Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, lãnh đạo ngành y tế

Bình Phước: Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phản biện xã hội

Bình Phước: Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phản biện xã hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Phải tự giác học tập, trau dồi bản lĩnh chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Phải tự giác học tập, trau dồi bản lĩnh chính trị

Khoảng 4.000 học viên được bồi dưỡng về thanh tra chuyên ngành ATTP

Khoảng 4.000 học viên được bồi dưỡng về thanh tra chuyên ngành ATTP

Khai giảng lớp kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Khai giảng lớp kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Nâng chất kiểm tra, giám sát công tác cán bộ tại TPHCM

Nâng chất kiểm tra, giám sát công tác cán bộ tại TPHCM

Khai giảng lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật

Khai giảng lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật

Khai giảng lớp thanh tra viên K19

Khai giảng lớp thanh tra viên K19

Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương : Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 135 cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương quản lý

Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương : Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 135 cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương quản lý

Bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc năm 2019

Bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc năm 2019

Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận

Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận

Học viện Quốc phòng khai giảng năm học 2019-2020

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong CAND

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong CAND

Quân khu 7: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2

Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành cho cán bộ ngoại vụ khu vực phía Nam

Khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành cho cán bộ ngoại vụ khu vực phía Nam

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương - Lớp 2A & 2B

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương - Lớp 2A & 2B

Khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2019

Khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2019

Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Đảng

Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Đảng

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược Khóa XIII

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược Khóa XIII