Khởi tố 3 cán bộ về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'

Nghệ An khởi tố 3 cán bộ về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'

Nghệ An khởi tố 3 cán bộ về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'

Nghệ An: Thiếu trách nhiệm khi thực thi công vụ, 3 cán bộ bị khởi tố

Nghệ An: Thiếu trách nhiệm khi thực thi công vụ, 3 cán bộ bị khởi tố

Nghệ An: Khởi tố 3 cán bộ gây thất thoát tài sản nhà nước

Nghệ An: Khởi tố 3 cán bộ gây thất thoát tài sản nhà nước

Nghệ An: Cựu phó Giám đốc trung tâm quỹ đất TP Vinh cùng 2 đồng phạm bị khởi tố

Nghệ An: Cựu phó Giám đốc trung tâm quỹ đất TP Vinh cùng 2 đồng phạm bị khởi tố

Nghệ An: Khởi tố 3 cán bộ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Nghệ An: Khởi tố 3 cán bộ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

3 cán bộ trung tâm quỹ đất ở Nghệ An bị khởi tố

3 cán bộ trung tâm quỹ đất ở Nghệ An bị khởi tố

Khởi tố nguyên cán bộ quỹ đất TP Vinh và Chủ tịch xã gây thất thoát tài sản

Khởi tố nguyên cán bộ quỹ đất TP Vinh và Chủ tịch xã gây thất thoát tài sản

Bắt cựu chủ tịch xã, phó giám đốc trung tâm quỹ đất TP Vinh

Bắt cựu chủ tịch xã, phó giám đốc trung tâm quỹ đất TP Vinh

Khởi tố cán bộ TP.Vinh gây thất thoát hơn 640 triệu đồng

Khởi tố cán bộ TP.Vinh gây thất thoát hơn 640 triệu đồng

Khởi tố nhiều cán bộ vi phạm liên quan đến đất đai ở TP Vinh

Khởi tố nhiều cán bộ vi phạm liên quan đến đất đai ở TP Vinh

Cựu phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh bị khởi tố

Cựu phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh bị khởi tố

Nghệ An: Khởi tố 3 người thiếu trách nhiệm trong công tác

Khởi tố cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh, Nghệ An

Khởi tố cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh, Nghệ An

Khởi tố 4 lãnh đạo HTX làm giả giấy tờ để 'ẵm' hơn 600 triệu

Khởi tố 4 lãnh đạo HTX làm giả giấy tờ để 'ẵm' hơn 600 triệu