Khởi công xây dựng đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ

Khởi công xây dựng đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ

Cần Thơ: Khởi công xây dựng đền thờ các vua Hùng

Cần Thơ: Khởi công xây dựng đền thờ các vua Hùng

Gần 130 tỉ đồng xây dựng đền thờ các vua Hùng tại Cần Thơ

Gần 130 tỉ đồng xây dựng đền thờ các vua Hùng tại Cần Thơ

Cần Thơ khởi công xây dựng Đền thờ các Vua Hùng

Cần Thơ khởi công xây dựng Đền thờ các Vua Hùng

Cần Thơ khởi công xây dựng Đền thờ các Vua Hùng diện tích gần 40.000m²

Cần Thơ khởi công xây dựng Đền thờ các Vua Hùng diện tích gần 40.000m²

130 tỷ đồng xây đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ

130 tỷ đồng xây đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội dự khởi công xây dựng Đền thờ các Vua Hùng

Chủ tịch Quốc hội dự khởi công xây dựng Đền thờ các Vua Hùng

Cần Thơ khởi công xây dựng Đền thờ các Vua Hùng

Cần Thơ khởi công xây dựng Đền thờ các Vua Hùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ khởi công xây dựng Đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ khởi công xây dựng Đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ

Khởi công xây dựng đền thờ các vua Hùng tại Cần Thơ

Khởi công xây dựng đền thờ các vua Hùng tại Cần Thơ

Khởi công xây dựng đền thờ các vua Hùng tại Cần Thơ

Khởi công xây dựng đền thờ các vua Hùng tại Cần Thơ

Cần Thơ khởi công xây dựng đền thờ các vua Hùng

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi công xây dựng Đền thờ các vua Hùng tại Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi công xây dựng Đền thờ các vua Hùng tại Cần Thơ

Khởi công xây dựng Đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ

Khởi công xây dựng Đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ

Mái nhà Đại đoàn kết trên Đất Tổ Vua Hùng

Mái nhà Đại đoàn kết trên Đất Tổ Vua Hùng