Bế tắc tỷ USD, chị em đại gia giàu nhất Việt Nam tính đường vào Mỹ

Bế tắc tỷ USD, chị em đại gia giàu nhất Việt Nam tính đường vào Mỹ

Chị em đại gia từng giàu nhất Việt Nam có những bước đi mới trong bối cảnh chính quyền ông Donald Trump mở...