Nguyên nhân máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa làm 2 phi công hy sinh

Nguyên nhân máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa làm 2 phi công hy sinh

Rơi máy bay ở Khánh Hòa: Sự cố bất ngờ, phi công đã cố xử lý

Rơi máy bay ở Khánh Hòa: Sự cố bất ngờ, phi công đã cố xử lý

Truy điệu hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay

Truy điệu hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay

Nghẹn ngào nước mắt tiễn đưa 2 phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Khánh Hòa

Nghẹn ngào nước mắt tiễn đưa 2 phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Khánh Hòa

Xúc động tang lễ hai sĩ quan hy sinh khi máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa

Xúc động tang lễ hai sĩ quan hy sinh khi máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa

Xúc động trong lễ truy điệu 2 phi công rơi máy bay

Xúc động trong lễ truy điệu 2 phi công rơi máy bay

Nghẹn ngào tang lễ 2 phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Khánh Hòa

Nghẹn ngào tang lễ 2 phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Khánh Hòa

Xúc động Lễ truy điệu 2 phi công hy sinh ở Khánh Hòa

Truy điệu 2 phi công hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ

Truy điệu 2 phi công hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ

Nghẹn ngào tiễn biệt hai phi công quân sự hy sinh tại Khánh Hòa

Nghẹn ngào tiễn biệt hai phi công quân sự hy sinh tại Khánh Hòa

Truy thăng quân hàm trước thời hạn cho hai phi công hy sinh

Truy thăng quân hàm trước thời hạn cho hai phi công hy sinh

Truy phong, truy thăng quân hàm 2 phi công hy sinh

Truy phong, truy thăng quân hàm 2 phi công hy sinh

Vụ máy bay quân sự rơi: Sáng nay lễ tang 2 phi công hy sinh được tổ chức ở Khánh Hòa

Vụ máy bay quân sự rơi: Sáng nay lễ tang 2 phi công hy sinh được tổ chức ở Khánh Hòa

Truy thăng quân hàm cho hai phi công hy sinh tại Khánh Hòa

Truy thăng quân hàm cho hai phi công hy sinh tại Khánh Hòa

Thăng quân hàm 2 phi công hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Khánh Hòa

Thăng quân hàm 2 phi công hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Khánh Hòa

Thăng quân hàm 2 phi công hy sinh tại Khánh Hòa

Thăng quân hàm 2 phi công hy sinh tại Khánh Hòa

Truy thăng quân hàm trước thời hạn 2 phi công hy sinh vụ máy bay rơi ở Khánh Hòa

Truy thăng quân hàm trước thời hạn 2 phi công hy sinh vụ máy bay rơi ở Khánh Hòa

Vụ máy bay Yak-52 rơi tại Khánh Hòa: Truy thăng quân hàm 2 phi công hy sinh

Vụ máy bay Yak-52 rơi tại Khánh Hòa: Truy thăng quân hàm 2 phi công hy sinh

Thăng quân hàm cho 2 phi công hy sinh ở Khánh Hòa

Thăng quân hàm cho 2 phi công hy sinh ở Khánh Hòa

Phong, truy thăng quân hàm trước thời hạn với 2 phi công hy sinh ở Khánh Hòa

Phong, truy thăng quân hàm trước thời hạn với 2 phi công hy sinh ở Khánh Hòa

Hôm nay 16/6 tổ chức Lễ truy điệu 2 phi công hy sinh ở Khánh Hòa

Hôm nay 16/6 tổ chức Lễ truy điệu 2 phi công hy sinh ở Khánh Hòa

Đề xuất thăng quân hàm cho 2 phi công trong vụ rơi máy bay

Đề xuất thăng quân hàm cho 2 phi công trong vụ rơi máy bay

Bộ Quốc phòng thăng quân hàm 2 phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi

Bộ Quốc phòng thăng quân hàm 2 phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi

Đề nghị thăng quân hàm cho 2 phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Khánh Hòa

Đề nghị thăng quân hàm cho 2 phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Khánh Hòa

Lễ tang hai phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi được tổ chức ngày 16/6

Lễ tang hai phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi được tổ chức ngày 16/6

Máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa: Đề xuất thăng quân hàm cho 2 phi công hy sinh

Máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa: Đề xuất thăng quân hàm cho 2 phi công hy sinh

Đề nghị thăng quân hàm cho 2 phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay Iak-52

Đề nghị thăng quân hàm cho 2 phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay Iak-52

Đề nghị truy thăng quân hàm cho hai phi công hy sinh tại Khánh Hòa

Đề nghị truy thăng quân hàm cho hai phi công hy sinh tại Khánh Hòa

Đề xuất thăng quân hàm 2 phi công hy sinh do rơi máy bay

Đề xuất thăng quân hàm 2 phi công hy sinh do rơi máy bay

Đề nghị truy thăng quân hàm cho hai phi công hy sinh tại Khánh Hòa

Đề nghị truy thăng quân hàm cho hai phi công hy sinh tại Khánh Hòa

Đề xuất thăng quân hàm 2 phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi

Đề xuất thăng quân hàm 2 phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi

Vụ rơi máy bay ở Khánh Hòa: Đề xuất thăng quân hàm 2 phi công hy sinh

Vụ rơi máy bay ở Khánh Hòa: Đề xuất thăng quân hàm 2 phi công hy sinh

Sự nghiệp nhà binh của đại úy phi công hi sinh ở Khánh Hòa

Sự nghiệp nhà binh của đại úy phi công hi sinh ở Khánh Hòa

Sẽ hỏa táng 2 phi công rơi máy bay ở Khánh Hòa

Sẽ hỏa táng 2 phi công rơi máy bay ở Khánh Hòa

Máy bay quân sự Mỹ rơi, hàng chục người thiệt mạng

Máy bay quân sự Mỹ rơi, hàng chục người thiệt mạng

Vụ máy bay rơi ở Khánh Hòa: Rơi lệ về gia cảnh của đại úy phi công, Biên đội trưởng hy sinh

Vụ máy bay rơi ở Khánh Hòa: Rơi lệ về gia cảnh của đại úy phi công, Biên đội trưởng hy sinh

Máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa: Đưa thi thể 2 sĩ quan tử nạn về Nhà tang lễ Quân y 87

Máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa: Đưa thi thể 2 sĩ quan tử nạn về Nhà tang lễ Quân y 87

Hiện trường vụ rơi máy bay khiến 2 phi công hy sinh ở Khánh Hòa

Hiện trường vụ rơi máy bay khiến 2 phi công hy sinh ở Khánh Hòa

Lập hội đồng điều tra nguyên nhân máy bay rơi ở Khánh Hòa

Lập hội đồng điều tra nguyên nhân máy bay rơi ở Khánh Hòa

Toàn cảnh hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa

Hiện trường máy bay quân sự rơi khiến 2 phi công hy sinh ở Khánh Hòa

Hiện trường máy bay quân sự rơi khiến 2 phi công hy sinh ở Khánh Hòa

Máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công hy sinh

Máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công hy sinh

Thông tin về loại máy bay huấn luyện sơ cấp Yak-52

Thông tin về loại máy bay huấn luyện sơ cấp Yak-52

Danh tính hai phi công hy sinh khi huấn luyện trên máy bay quân sự ở Khánh Hòa

Danh tính hai phi công hy sinh khi huấn luyện trên máy bay quân sự ở Khánh Hòa

Bộ Quốc phòng thông tin vụ rơi máy bay huấn luyện khiến 2 phi công hy sinh

Bộ Quốc phòng thông tin vụ rơi máy bay huấn luyện khiến 2 phi công hy sinh

Bộ Quốc phòng thông tin chính thức vụ rơi máy bay quân sự khiến 2 phi công hy sinh

Bộ Quốc phòng thông tin chính thức vụ rơi máy bay quân sự khiến 2 phi công hy sinh

Bộ Quốc phòng công bố danh tính hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay quân sự

Bộ Quốc phòng công bố danh tính hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay quân sự

Tư lệnh Quân khu 5 chính thức thông tin vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa

Tư lệnh Quân khu 5 chính thức thông tin vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa

Toàn cảnh vụ rơi máy bay quân sự tại Khánh Hòa làm 2 phi công hy sinh

Toàn cảnh vụ rơi máy bay quân sự tại Khánh Hòa làm 2 phi công hy sinh

Bộ Quốc phòng thông tin vụ rơi máy bay quân sự tại Khánh Hòa

Bộ Quốc phòng thông tin vụ rơi máy bay quân sự tại Khánh Hòa

Rơi máy bay huấn luyện ở Khánh Hòa khiến 2 phi công tử nạn

Rơi máy bay huấn luyện ở Khánh Hòa khiến 2 phi công tử nạn

Danh tính hai phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Khánh Hòa

Danh tính hai phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Khánh Hòa

Bộ Quốc phòng: Máy bay quân sự bị mất liên lạc trên đường huấn luyện bay về

Bộ Quốc phòng: Máy bay quân sự bị mất liên lạc trên đường huấn luyện bay về

Hình ảnh hiện trường máy bay quân sự rơi khiến 2 phi công hy sinh

Hai phi công hy sinh trong vụ máy bay quân sự rơi tại tỉnh Khánh Hòa

Hai phi công hy sinh trong vụ máy bay quân sự rơi tại tỉnh Khánh Hòa

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa

Khánh Hòa: Rơi máy bay quân sự, hai phi công tử vong

Khánh Hòa: Rơi máy bay quân sự, hai phi công tử vong

Xác định danh tính hai phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Khánh Hòa

Xác định danh tính hai phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Khánh Hòa

Bộ Quốc phòng thông tin vụ việc máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa

Bộ Quốc phòng thông tin vụ việc máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa

Hiện trường máy bay Yak-52 rơi tại Khánh Hòa

Hiện trường máy bay Yak-52 rơi tại Khánh Hòa

Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa: Xác định danh tính 2 sĩ quan hy sinh

Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa: Xác định danh tính 2 sĩ quan hy sinh

Bộ Quốc phòng thông tin chính thức vụ rơi máy bay ở Khánh Hòa

Bộ Quốc phòng thông tin chính thức vụ rơi máy bay ở Khánh Hòa

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa, 2 chiến sỹ hy sinh

Bộ Quốc phòng thông tin vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa

Bộ Quốc phòng thông tin vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa

Hai phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện

Hai phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện

Rơi máy bay huấn luyện quân sự tại Khánh Hòa, hai phi công hy sinh

Rơi máy bay huấn luyện quân sự tại Khánh Hòa, hai phi công hy sinh

Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa, 2 phi công tử nạn

Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa, 2 phi công tử nạn

Bộ Quốc phòng thông tin vụ rơi máy bay khiến 2 phi công hy sinh

Bộ Quốc phòng thông tin vụ rơi máy bay khiến 2 phi công hy sinh

Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa: Hai phi công hy sinh

Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa: Hai phi công hy sinh

Bộ Quốc phòng chính thức thông tin vụ máy bay rơi tại Khánh Hòa

Bộ Quốc phòng chính thức thông tin vụ máy bay rơi tại Khánh Hòa

Danh tính 2 phi công hy sinh vụ máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa

Danh tính 2 phi công hy sinh vụ máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tiếp cận hiện trường, xác định nguyên nhân máy bay rơi

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tiếp cận hiện trường, xác định nguyên nhân máy bay rơi

Danh tính hai phi công hy sinh vụ máy bay huấn luyện rơi ở Khánh Hòa

Danh tính hai phi công hy sinh vụ máy bay huấn luyện rơi ở Khánh Hòa

Thông tin vụ việc mất an toàn bay của Trung đoàn 920